Serwis ARiMR

Komunikat Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 12.04.2006

KREDYTY PREFERENCYJNE W 2006 ROKU

    W bieżącym roku ARiMR przeznaczy 46,9 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych. Wynika to z planu finansowego ARiMR na 2006 r., zaakceptowanego przez Ministra Finansów. Kwota ta pozwoli na uruchomienie akcji kredytowej na poziomie 2,5 mld zł. Dla porównania w 2005 r. banki udzieliły preferencyjnych kredytów inwestycyjnych w wysokości 2,114 mld zł.
    Oto 12 linii w poszczególnych grupach kredytowych:
grupa I (KZ, MR, GP, NT, GR)  - 1.850 mln zł
grupa II (BR/10, BR/13, BR/14, BR/15, BR/16) - 250 mln zł
grupa III (IP, OR) - 400 mln zł
(Wcześniej został uruchomiony limit dopłat do oprocentowania kredytów klęskowych).

      Współpracującym z ARiMR 16 bankom przyznano roczne limity w ramach akcji kredytowej i limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych planowanych do udzielenia w 2006 r. Ze wstępnych informacji przekazanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego wynika, że w I kwartale bieżącego roku największym zainteresowaniem cieszyły się kredyty dla młodych rolników (MR), na zakup ziemi (KZ), na nowe technologie produkcji (NT) oraz dla gospodarstw rodzinnych (GR). Preferencyjne kredyty inwestycyjne dostępne są w następujących bankach:

1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
2. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.,
3. SGB Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.,
4. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
5. Bank Zachodni WBK S.A.,
6. Kredyt Bank S.A.,
7. PKO Bank Polski S.A.,
8. Pekao S.A.,
9. Bank Millennium S.A.,
10. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.,
11. ING Bank Śląski S.A.,
12. Bank Ochrony Środowiska S.A.,
13. Bank BPH S.A.,
14. Nordea Bank Polska S.A.,
15. Raiffeisen Bank Polska S.A.,
16. BRE Bank S.A.

    Kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania udzielane są na preferencyjnych warunkach. Maksymalny okres spłaty wynosi zależnie od linii kredytowej od 8 do 20 lat, w tym karencja w spłacie kapitału od 1 roku do 3 lat. Aktualne oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę (po ostatniej zmianie stopy redyskonta weksli) zmniejszyło się i wynosi od 1% do 3 % w skali roku (w zależności od linii kredytowej). Warunki udzielania kredytów inwestycyjnych z dopłatami ARiMR do oprocentowania według linii kredytowych:

linia
kredytowa
okres spłaty kredytu karencja w spłacie kapitału oprocentowanie płacone obecnie przez kredytobiorcę (%)
IP 8 lat 2 lata 3,0000
KZ  15 lat 2 lata 1,2000
MR 15 lat 2 lata 1,2000
BR/BR-NT 8 lat 3 lata 2,0000/1,00001)
GP 8 lat 2 lata 1,0625
GR 20 lat 2 lata 1,2000
NT 15 lat 2 lata 1,0000
OR 15 lat 3 lata 1,0000-3,00002)

1) W przypadku nowych technologii produkcji zapewniających wysoką jakość produktu w ramach branżowych linii kredytowych tj. BR/13, B/14, BR/15 oprocentowanie dla kredytobiorcy wynosi 1%.
2) W zależności od warunków, jakie spełnia kredytobiorca, i realizowanego przez niego przedsięwzięcia.,

    Informacje na temat kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania dostępne są na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl). Szczegółowych informacji o zasadach udzielenia kredytów preferencyjnych udzielają również współpracujące z ARiMR banki oraz Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Tłumaczenie symboli:

IP - kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno - spożywczym i usługach dla rolnictwa;
KZ - kredyt na zakup gruntów rolnych;
MR - kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia;
BR/10 - kredyt w ramach "Branżowego programu wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych";
BR/13 - kredyt w ramach "Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce";
BR/14 - kredyt branżowy w ramach "Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego i przetwórstwa jaj w Polsce";
BR/15 - kredyt w ramach "Branżowego programu mleczarskiego";
BR/16 - kredyt w ramach "Branżowego programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu utylizacyjnego w Polsce";
OR - kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji zaakceptowanego przez Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Finansów programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa;
GP - kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa przez grupy producentów rolnych powstałe na mocy ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983);
GR - kredyt na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego;
NT - kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie, w tym wytwarzania surowców do produkcji bioetanolu i biokomponentów, zapewniających wysoką jakość produktu lub w zakresie dostosowania produkcji zwierzęcej do wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i utrzymywania zwierząt;
KL/02 - kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi (zgodę na uruchomienie kredytu po konkretnej klęsce wyraża Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

wstecz