Serwis ARiMR

Komunikat Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 24.01.2006

ARiMR z nowym dyrektorem stawia na suwerenność żywnościową

   Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma od 24 stycznia nowego dyrektora. Kazimierz Rabsztyn pracuje w Agencji od początku jej istnienia. W latach 200-2002 był zastępcą dyrektora Oddziału, a od końca 2002 r. aż do minionego poniedziałku zastępcą kierownika Biura Obsługi Wniosków.
Z rolnictwem związany jest od lat. W 1964 r. ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Krakowie, krótko pracował naukowo, a długo praktycznie jako specjalista doradzał rolnikom w Krakowskim Ośrodku Postępu Rolniczego w Karniowicach. W latach 1990-1996 był dyrektorem Wydziału Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim. Jest członkiem Polskiego Klubu Ekologicznego, gdzie szefuje Komisji Rolnictwa Ekologicznego przy Zarządzie Głównym. Współpracuje też z Komisją Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Sejmiku województwa małopolskiego.

   Dyrektor Rabsztyn proszony o podanie założeń, jakie przyjął dla swej pracy na nowym stanowisku, powiedział: Długofalowym efektem działalności Agencji powinno być osiągnięcie suwerenności żywnościowej kraju. Niezwykle ważna jest też jakość tej żywności i to, by była produkowana w czystym środowisku. Zrównoważony rozwój regionu jest niemożliwy bez zabezpieczenia interesów zarówno ludzi, jak i środowiska naturalnego w sektorze rolnictwa. Dla osiągnięcia tych celów potrzebne jest utrzymanie jak największej liczby miejsc pracy na wsi.

   Z okazji dyrektorskiej nominacji, w Oddziale Regionalnym w Krakowie złożyła wizytę pani Prezes ARiMR Elżbieta Kaufman-Suszko. Wśród głównych założeń, które przedstawiła na spotkaniu z pracownikami Oddziału, wymieniła potrzebę wzmocnienia oddziałów regionalnych i biur powiatowych, na których spoczywa gros pracy związanej z obsługą rolników. Najbliższy rok ARiMR poświęci na poprawę obsługi prawnej beneficjentów i wypracowanie procedur ułatwiających korzystanie z pomocy unijnej. W Ministerstwie Rolnictwa pracuje zespół roboczy, który przygotuje koncepcje połączenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Agencją Rynku Rolnego.

Dodatkowych informacji udziela:
Barbara Barwacz
Promocja
Małopolski Oddział Regionalny ARiMR
Tel. (12) 629 80 73
e-mail: barbara.barwacz@doplaty.gov.pl

wstecz