Serwis ARiMR

Komunikat Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 28.04.2006

Rolnicy, składajcie wnioski

    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina rolnikom o składaniu wniosków na dopłaty bezpośrednie za 2006 r. Producenci rolni powinni to robić nawet wtedy, gdy nie otrzymali załączników graficznych - w takiej sytuacji załączniki te można dostarczyć w późniejszym terminie bez konsekwencji finansowych.
     Rolnicy nie powinni zwlekać - im bliżej ostatecznego terminu składania wniosków, tym większych można się spodziewać kolejek w biurach powiatowych Agencji. Przypominamy i zachęcamy do skorzystania z możliwości wysłania wniosku przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.

    ARiMR zależy, by akcja składania wniosków przebiegła sprawnie i sprawiła rolnikom jak najmniej kłopotu. Dlatego od 4 maja br. biura powiatowe podejmują pracę na dwie zmiany w godzinach 6-22, włącznie z sobotami i niedzielami. Uruchomione zostaną też 84 punkty przyjmowania wniosków poza siedzibami biur powiatowych. Pracownicy ARiMR wraz z doradcami z ODR dyżurować będą w urzędach tych gmin, które położone są najdalej od biur Agencji.

    Pracownicy ODR-ów dyżurujący zarówno w Biurach Powiatowych ARiMR, jak i w punktach przyjmowania wniosków doradzają rolnikom przy wypełnianiu wniosków bezpłatnie. Pracownicy ARiMR posiadają identyfikatory ze zdjęciem i logo Agencji. Dyżurujący w punktach zaopatrzeni są też w upoważnienia imienne od kierowników biur powiatowych
i wydają rolnikom poświadczenia przyjęcia wniosków. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za pracę biur konsultingowych, które odpłatnie wypełniaj ą wnioski o dopłaty bezpośrednie.

   W chwili obecnej do wszystkich rolników, którzy ubiegali się o płatności bezpośrednie w 2005 r., zostały wysłane wnioski spersonalizowane, a do 1 200 000 wysłano załączniki graficzne. Zgodnie z zapowiedziami Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, pozostała część załączników graficznych zostanie wysłana do rolników w najbliższych dniach.
Producenci rolni, którzy już otrzymali wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2006 r. wraz załącznikami graficznymi, powinni go wypełnić zgodnie z załączoną instrukcją,
a następnie wraz z załącznikami złożyć osobiście lub przesłać pocztą do 15 maja 2006 r.
Rolnicy, którzy otrzymali tylko wniosek o przyznanie płatności (bez załączników graficznych), również powinni go wypełnić i złożyć w terminie w biurze powiatowym. Po otrzymaniu dodatkowej przesyłki z załącznikami graficznymi, należy je wypełnić i złożyć tam, gdzie został złożony wniosek o przyznanie płatności. Dostarczenie załączników po terminie będzie wówczas oznaczało uzupełnienie wniosku i nie spowoduje nałożenia sankcji lub odmowy przyznania płatności bezpośrednich.

   W związku z opóźnieniami związanymi z dostarczaniem wniosków przez PWPW S.A., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił na wniosek ARiMR do Komisji Europejskiej o przedłużenie terminu składania wniosków bez sankcji do 30 czerwca 2006 r.

wstecz