Serwis ARiMR

Komunikat Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 16.03.2005

     Od 15 marca będzie można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych oraz o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - kierując się chęcią uproszczenia rolnikom związanych z tym procedur - przygotuje wnioski spersonalizowane. Zostaną one opracowane na podstawie danych zawartych we wnioskach złożonych w roku ubiegłym.

     Na formularzach wniosków zostaną naniesione dane osobowe producentów rolnych. Wypełniona będzie też tabela dotycząca działek ewidencyjnych (tabela VII). Wnioski zostaną przesłane pocztą do rolników, którzy występowali o dopłaty obszarowe w 2004 roku.

     ARiMR zwraca się z prośbą, by rolnicy - po otrzymaniu spersonalizowanego wniosku - uzupełnili go o dane dotyczące działek rolnych i upraw (tabela VIII), podpisali, a następnie przesłali pocztą lub dostarczyli osobiście do Biura Powiatowego ARiMR z siedzibą w Bochni (ul. Windakiewicza 23, 32-700 Bochnia). Jeżeli dane dotyczące działek ewidencyjnych uległy zmianie, prosimy o wprowadzenie korekt i poświadczenie ich czytelnym podpisem.

     Rolników, którzy starać się będą o dopłaty obszarowe po raz pierwszy, zapraszamy po formularze wniosków do biura powiatowego ARiMR. Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych oraz o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania są dostępne w biurze powiatowym lub na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl). Wersję wniosku zamieszczoną na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można wydrukować i wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych. Jest ona tak samo ważna jak druki pobrane z biura powiatowego.
Wypełniony wniosek należy dostarczyć pocztą lub osobiście do biura powiatowego.

     Wnioski będą przyjmowane do 15 maja 2005 r.

wstecz