MAJÓWKA W KAMIONNEJ

     Wspólnymi siłami uczniów, rodziców, nauczycieli, księdza proboszcza Adama Bajorka, aktywu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna 29 maja 2005 r. zorganizowano przed szkołą w Kamionnej plenerową majówkę. O godzinie 17 przed zamontowaną na ścianie prawego skrzydła nowego budynku szkoły starej i niedawno odnowionej kapliczki z rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego ks. Bajorek poprowadził z licznym udziałem wszystkich pokoleń mieszkańców Kamionnej tradycyjne nabożeństwo majowe.

Nabożeństwo majowe poprowadził Ks. Adam Bajorek. Majówka zgromadziła kilkuset mieszkańców Kamionnej.
Skecz w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej. Tańczono starodawnego poloneza.

    Po jego zakończeniu rozpoczął się program artystyczny w wykonaniu uczniów tutejszego oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum, dedykowany rodzicom - dobroczyńcom szkoły, którzy bardzo licznie i mocno wspierają swoją placówkę oświatową. Wiersze, tańce, skecze i piosenki nagradzane były przez widzów oklaskami.

Był również współczesny taniec dyskotekowy. Wystąpienie pani dyrektor mgr Anny Kępa.

   - Bardzo się cieszę, że powstaje w Kamionnej nowa tradycja - tradycja spotkań na nabożeństwie majowym, obywających się przed historyczna kapliczką umieszczoną na naszej szkole. Wyrażam ogromną wdzięczność księdzu proboszczowi Adamowi Bajorkowi za celebrowanie tego nabożeństwa. Upłynęło już 11 lat od założenia szkoły w Kamionnej oraz dwa lata od poświęcenia tego, nowego obiektu. Dzisiejszy dzień poświęciliśmy głównie mamom i tatom, którym nasi uczniowie składali gorące, z serca płynące życzenia. Moim życzeniem dla Państwa jest, by każde z nich się spełniło. Przed nami stoi piękny, tętniący życiem wspólny pomnik i oby tak zawsze było; byście czuli się współgospodarzami i zawsze chętnie uczestniczyli w życiu szkoły i byli dla niej podporą. Ten dobiegający końca rok szkolny pozwolił zrealizować moje wielkie marzenie, jakim była stołówka szkolna. Bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej uruchomienia, a także tym, którzy wspierają jej działalność. Również nie udałoby się nam przygotować tych wszystkich uroczystości, na które tak licznie przybywacie, gdyby nie zaangażowanie naszych rodziców. Trudni jest mi złożyć imienne podziękowania tym, którzy wnieśli swój wkład w tym roku szkolnym, bo zajęłoby mi to naprawdę bardzo dużo czasu. Brak jest też słów, którymi można by wyrazić wdzięczność. Więc pozwólcie podziękować w imieniu społeczności szkolnej wszystkim Wam za wszystko staropolskim "Bóg zapłać" - to treść przemówienie dyrektorki szkoły mgr Anny Kępa. 

Spotkanie stało się okazją do dyskusji o przyszłości szkoły. Radosne biesiadowanie trwało kilka godzin.

   Pogoda była znakomita, więc wspólne biesiadowanie trwało kilka godzin.  Była okazja do porozmawiania na różne tematy, podyskutowania o przyszłości oświaty w Kamionnej, wypróbowania umiejętności kulinarnych nauczycielek tutejszej szkoły, które upiekły ciasta. Sporym zainteresowaniem cieszyła się loteria, z której dochód przeznaczony został na potrzeby szkoły.

wstecz