Baner

OSTATNIA SZANSA NA DOTACJE DLA POWODZIAN

 Plakat.

       Chcielibyśmy poinformować o ostatniej już możliwości uczestnictwa mieszkańców gminy w projekcie "Zdobądź dotację- zostań przedsiębiorcą" nr POKL.06.02.00-12-086/10, prowadzonym przez Systema Sp. z o.o., realizowanym w ramach PO KL, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżet Państwa. Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

    Ostatni nabór do projektu zostanie przeprowadzony w dniach od 11 maja do 8 czerwca 2011 roku.

    Celem projektu jest promowanie postaw przedsiębiorczych, przygotowanie do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez szkolenia oraz doradztwo indywidualne, jak również zapewnienie środków na założenie działalności gospodarczej w postaci bezzwrotnych dotacji do wysokości 40 000 zł. Dodatkowo oferujemy pomostowe wsparcie doradcze i kapitałowe w wysokości 800 zł miesięcznie w formie podstawowej przez 6 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach w formie przedłużonej przez 12 miesięcy.

     Projekt powstał w odpowiedzi na niekorzystną sytuację zaistniałą w skutek powodzi i osuwisk, jakie miały miejsce w 2010 roku i jest skierowany do mieszkańców Województwa Małopolskiego poszkodowanych w wyniku tych zjawisk. Warunkiem przystąpienia do projektu jest otrzymanie co najmniej jednego z trzech zasiłków celowych wypłacanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej bądź zamieszkiwanie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą, na którą wystawiono taki zasiłek.
    Od 2011 roku bezzwrotne dotacje zostaną zastąpione pożyczkami, więc jest to ostatnia szansa aby dotrzeć do osób zamierzających rozpocząć przygodę z przedsiębiorczością. Inwestycja w rozwój lokalnej przedsiębiorczości spowoduje, że korzyści płynące z udziału w projekcie będą odczuwalne nie tylko przez uczestników ale i pozostałych mieszkańców.

"Zdobądź dotację - zostań przedsiębiorcą".

Uczestnikami projektu mogą być osoby:
. dotknięte (również domownicy) skutkami powodzi i/lub osuwisk powstałych w 2010 roku, które otrzymały zasiłek celowy przyznawany z tego powodu przez Ośrodki Pomocy Społecznej,
. zamieszkujące województwo małopolskie,
. zamierzające zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą na terenie Małopolski,
. nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych
. nie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzące działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

Co oferujemy:
. szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe ukierunkowane na zdobycie wiedzy jak radzić sobie na rynku,
. Bezzwrotną dotację do kwoty 40 000 zl,
. Po 800 zł przez 6 miesięcy na tzw. wsparcie pomostowe aby firma się lepiej rozkręcała
. indywidualne wsparcie doradcze po otwarciu firmy jeśli czegoś nie będziesz wiedział.

Ostatni nabór trwa od 11 maja do 8 czerwca 2011 roku
    Do projektu zakwalifikuje się łącznie 60 osób (po 30 osób z każdego naboru), które uzyskały największą ilość punktów podczas procesu rekrutacji.
    Jeśli masz pytania to zadzwoń lub przyjdź. Jesteśmy po to aby Tobie się powiodło !

Systema Sp. z o. o.
ui. 1 Maja 5, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax (18) 547 44 27 PLAY 785 34 04 24
skype: dotacje.efsart.eu
www.dotacje.efsart.eu e-mail: dotacje@systema.pl

[wstecz]