WYBORY DO RADY POWIATOWEJ MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ - 03.04.2011

Wybory w Izbach Rolniczych.

  W dniu 3. kwietnia2011 r. w godzinach od 8.00 do 18.00 zostały przeprowadzone wybory do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej.
   Do lokalu wyborczego, znajdującego się w Świetlicy Wiejskiej w Trzcianie, spośród 1639 uprawnionych do głosowania, przyszło tylko 14 osób. Frekwencja wyniosła więc poniżej 1 procenta (0,89%)
   W Okręgu Wyborczym nr 37 w Trzcianie kandydowała tylko jedna osoba: - Pani Kukla - Kurczak Maria z Leszczyny. Otrzymała 14 głosów.
   Głosować mógł każdy rolnik - podatnik podatku rolnego posiadający gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha użytków rolnych lub 1 ha przeliczeniowych.

    Izby Rolnicze są wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego. Członkami Izb są osoby fizyczne i prawne, które są płatnikami podatku rolnego lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.
   Członkowie Izby raz na cztery lata wybierają swoich przedstawicieli w gminach. Przedstawiciele gminni tworzą Radę Powiatową, a 2 osoby z każdej Rady Powiatowej wchodzą w skład Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej, które jest najważniejszym organem Izby. Zadania Izb związane są z szeroko pojętymi działaniami na rzecz rolnictwa. Dotyczą one między innymi: sporządzania różnego rodzaju analiz, opinii i ocen; występowania do organów administracji z inicjatywami w zakresie regulacji prawnych; doradztwa, gromadzenia i przetwarzania informacji gospodarczych; podnoszenia kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie; promowania eksportu; rozwijania współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych.
    Na podstawie art. 25, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) Krajowa Rada Izb Rolniczych podjęła w dniu 1 grudnia 2010 r. uchwałę Nr 9/2010
w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych - wyznaczając dzień wyborów na niedzielę dnia 3 kwietnia 2011 r.
    Więcej informacji odnośnie wyborów na stronie internetowej Małopolskiej Izby Rolniczej - www.mir.krakow.pl .

wstecz