KOLEJNY PROJEKT TRZCIAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA - 06.09.2011

Plakat Projektu.

   Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana przystąpiło wspólnie ze Świetlicą Wiejską w Trzcianie do realizacji kolejnego projektu skierowanego do młodzieży w wieku do 18 lat, zamieszkałej na terenie Gminy Trzciana. Nosi on tytuł  "Akcja Młodych - rozwój wolontariatu na rzecz społeczności lokalnej".
   Jego głównymi celami są: 1) aktywizacja społeczna młodych ludzi w środowiskach wiejskich, 2) zwiększenie wśród młodych wiedzy z zakresu funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Cele te będą realizowane poprzez przeprowadzenie oddolnych inicjatyw młodzieżowych, edukację rówieśniczą młodzieży oraz rozwój wolontariatu młodych.
   - "Dla osiągnięcia tych zamierzeń zwerbujemy 3 grupy młodzieżowych liderów - wolontariuszy podejmujących działania na rzecz swojego środowiska zamieszkania w odpowiedzi na potrzeby różnych grup tutejszych mieszkańców. Młodzi uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w umiejętności niezbędne do skutecznego podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, a przede wszystkim swoich rówieśników, stąd też przejdą szkolenia z zakresu budowania zespołu, diagnozy społecznej, pracy projektem. Wolontariusze będą mieć również wsparcie tutora służącego pomocą w planowaniu działań i ewaluującego ich postępy. Efektem pracy grup wolontariuszy będzie animacja środowiska lokalnego i realizacja autorskich mini projektów. Zespoły animatorów będą pracować oddzielnie nad swoimi zadaniami oraz zorganizują wspólnie działanie podsumowujące - festiwal, na którym zostaną zaprezentowane efekty całego przedsięwzięcia. Przewidziano również przeprowadzenie konkursu skierowanego do ogółu młodzieży z gminy Trzciana na najlepszy film krótkometrażowy poruszający

   tematykę społeczeństwa obywatelskiego" - tak zapisaliśmy w naszym projekcie sposób realizacji tego projektu - informuje Paweł Sroka - kierownik Świetlicy Gminnej w Trzcianie.
    Bezpośrednią grupą docelową projektu będzie 36-osobowy zespół wolontariuszy - liderów młodzieżowych realizujących projekty animujące społeczności lokalne. Do projektu będzie rekrutowana młodzież w wieku gimnazjalnym uczęszczająca do jednego z trzech gimnazjów na terenie gminy w miejscowościach: Kamionna, Trzciana i Leszczyna.
    Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego patronem medialnym jest "Dziennik Polski".
   Utworzone zostały 3 grupy młodzieży: teatralna w Kamionnej, muzyczna w Leszczynie i kabaretowa w Trzcianie. Ogłoszono także konkurs filmowy na najlepszy film krótkometrażowy poruszający zagadnienie społeczeństwa obywatelskiego.     
   Uruchomiono także serwis internetowy projektu, w którym podawane będą informacje o realizacji tego projektu.

LINKI
SERWIS INTERNETOWY PROJEKTU >>> REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO >>>

wstecz