Franciszek Józef Ożegalski.

Biografie osób zasłużonych - Franciszek Józef Ożegalski

      Franciszek Józef Ożegalski, urodził się w Kamionnej 6 czerwca 1886 r. jako syn Józefa Ignacego i Marii z Dylewskich. Po ukończeniu szkoły wojskowej w Krakowie, rozpoczął karierę, jako zawodowy oficer w armii austriackiej, kończąc ją w stopniu kapitana. Po odzyskaniu niepodległości, został podczas wojny polsko-bolszewickiej dowódcą Pierwszego Pułku Strzelców Konnych w Ostrowie - Komorowie. Był majorem Wojska Polskiego. Odznaczony za męstwo orderem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Walecznych z Mieczami 4-ro krotnie.
    Kiedy zaczęły się pogłębiać wewnętrzne konflikty pomiędzy oficerami wywodzącymi się z armii zaborców a oficerami-legionistami, za radą swego kuzyna Tadeusza Chłapowskiego, dyrektora Kompanii Naftowej Galicja, zwolnił się w 1923 roku z wojska i rozpoczął pracę w przemyśle naftowym w Borysławiu i Drohobyczu. Nie mając wyuczonego zawodu, rozpoczął i ukończył zaocznie studia na Politechnice Lwowskiej uzyskując tytuł inżyniera. Pracowitością i fachowością zyskał sobie uznanie i szacunek zarówno u przełożonych jak i podwładnych. W końcu lat 30-tych przeniósł się wraz z rodziną do Lwowa, gdzie prowadził skład budowlany. Tam też zastał go wybuch II wojny światowej.
    Po okresie okupacji sowieckiej, niedługo po wkroczeniu - po wybuchu wojny z Rosją w 1941 roku - Niemców do Lwowa, został aresztowany i po wielomiesięcznym pobycie we lwowskim więzieniu, wywieziony do więzienia w Legnicy. Więzienne przejścia zniszczyły stan jego zdrowia, którego nie udało się mu odzyskać aż do śmierci w roku 1951, przyspieszonej, jak się zdaje aresztowaniem z końcem 1949 roku i skazaniem na kilkuletnie więzienie jego najmłodszego syna Józefa.
    Zawarł 24 lipca 1915 roku związek małżeński z Teodorą Łazarską (18 listopada 1892 r. - 12 lutego 1965 r.), córką Stanisława i Marty z Szermańskich. Miał z nią 4-ro dzieci:
1. Irenę - (ur. 10 czerwca 1916 r. zm. 27 grudnia 1980 r.), żonę Zbigniewa Wyszyńskiego (ur. 10 czerwca 1908 r., zm. 3 lipca 1976 r.), inżyniera leśnika;
2. Stanisława - ( (ur. 19 października 1919 r.), pułkownika Wojska Polskiego, ożenionego z Wandą Gorzkowską (ur. 11 września 1929 r., zm. 10 grudnia 1993 r.);
3. Aleksandra - (ur. 11 września 1921 r., zm. 18 listopada 1987 r.), lekarza weterynarii, ożenionego z Izabelą Łazarską (ur. 26 lutego 1922 r.);
4. Józefa Romana - (ur. 21 sierpnia 1925 r., zm. 12 marca 2004 r.), technika instalacji sanitarnych, ożenionego ze Stanisławą Dyla (ur. 13 listopada 1926 r., zm. 28 kwietnia 1985 r.).
    Zmarł na atak serca 12 kwietnia 1951 r. Spoczywa wraz z żoną Teodorą, synową Stanisławą i synami Aleksandrem i Józefem w krypcie kaplicy Sumińskich-Ożegalskich na cmentarzu parafialnym w Brzesku.

Żródło: Wspomnienia krwawych czasów. Opr. Jerzy Ożegalski

Powrót