Franciszek Ożegalski.

Kamionna - biografie osób zasłużonych - Franciszek Ożegalski.

   Franciszek Ożegalski - syn Józefa Ożegalskiego (1775 - 1822) i Józefy Rudnickiej. Urodził się w Zimnowodzie 21 listopada 1816 roku. Dziedzic Gościejewa. Ożenił się 5 listopada 1843 roku z Józefą Suchorzewską (ur. 27 lutego 1823 r. we Wszemborzu, zmarłą 10 listopada 1911 r. w Krakowie i pochowaną w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Trzcianie), córką Zachariasza i Aleksandry Zbijewskiej. Miał z nią 10-cioro dzieci:
1. Helenę - ur. 10 stycznia 1845 roku i zm. 10 grudnia 1912 roku, pochowaną prawdopodobnie w Bolechowicach.
2. Stanisława Eustachego - ur. 20 września 1846 roku w Ochli, który poślubił 21 listopada1871 roku Jadwigę Szulc (14 lutego1838 r. - 28 stycznia 1906 r.). Zmarł 17 lipca 1899 r. i pochowany jest w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Bolechowicach pod Krakowem.
3. Józefa Ignacego - ur. 13 marca 1848 roku w Ochli w powiecie krotoszyńskim, który poślubił 18 listopada 1882 roku Marię Dylewską (9 kwietnia 1865 r. - 7 października 1928 r.). Zmarł 13 grudnia 1922 r. i pochowany został w grobowcu rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Trzcianie.
4. Franciszkę - ur. 27 grudnia 1851 roku, zmarłą po urodzeniu.
5. Władysława Adama - ur. 23 grudnia 1854 roku Gościejewie, zmarłego 1 marca 1879 roku i pochowanego w grobowcu rodzinnym w Trzcianie.
6. Kazimierza - urodził się w Ochli 9 lutego 1856 r. Poślubił 30 czerwca 1883 roku Józefę Konopczankę (27 styczeń 1857 r. - 13 listopada 1930 r.). Zmarł 21 listopada 1921 roku w Krakowie, a pochowany został w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Trzcianie.
7. Marię Joannę - ur. 24 stycznia 1858 roku, która poślubiła 1 października 1881 roku Jana hrabiego Mieroszowskiego (1 listopad 1854 r. - 4 październik 1914 r.). Zmarła w Krakowie 29 stycznia 1928 roku.
8. Annę - ur. 24 lutego 1860 r. i zmarłą w Kamionnej 12 listopada 1943 r., a pochowaną w grobowcu rodzinnym w Trzcianie.
9. Aleksandrę - ur. 23 stycznia 1863 r. w Libidzy i zmarłą w Kamionnej 11 czerwca 1879 r., a pochowaną w grobowcu rodzinnym w Trzcianie.
10. Jadwigę - ur. 5 sierpnia 1865 roku i zmarłą w Kamionnej 14 grudnia 1935 r., a pochowaną w grobowcu rodzinnym w Trzcianie.
     Mieszkał w Ochli, kiedy w r. 1847 kupił Międzylesie. Dobra swe położone w Wielkim Księstwie Poznańskim wyprzedał (na pewno przed rokiem 1863, ale nie wiadomo co było powodem) i przeniósł do Królestwa Polskiego, a potem do Galicji, gdzie kupił majątek Bolechowice pod Krakowem i majątek Kamionna wraz z Pasierbcem w powiecie bocheńskim. Zmarł 8 grudnia 1875 w Kamionnej i pochowany został na cmentarzu parafialnym w Trzcianie (przeniesiony następnie do grobowca rodzinnego wybudowanego przez jego syna Józefa Ignacego ok. 1915 roku).

Żródło: Wspomnienia krwawych czasów. Opr. Jerzy Ożegalski

Powrót