Emil Mroczek 1028 - 2016.

Emil Mroczek 1928 - 2016

       

    Ks. infułat Emil Mroczek urodził się 7 kwietnia 1928 r. w Kamionnej, w rodzinie chłopskiej. Był dziewiątym dzieckiem, najmłodszym spośród rodzeństwa. Rodzice Florentyna z d. Piasecka oraz Marcin udzielali się przy budowie nowej świątyni. Ojciec obrabiał plebańską ziemię. 
    Chodził do szkoły w rodzinnej miejscowości - to była dwuklasowa szkoła, która nie rokowała nadziei na dalszą edukację. Już w pierwszej klasie przystąpił do I Komunii św. Pewnego razu proboszcz ks. Jan Jarosz, któremu zawdziędza wybór kapłańskiej drogi, powiedział do jego ojca: "Jeśli chcesz, żeby coś z syna było, to daj go do szkoły do miasta". Zamieszkał u ciotki w Krakowie na przedmieściach i do szkoły miał około 5 km drogi. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Krakowie w 1942 r. zamieszkał w internacie u księży salwatorianów na Zakrzówku. Oni wtedy prowadzili tajne czteroklasowe gimnazjum dla młodzieży. Z kolei do liceum chodził w Tarnowie (gdyż chciał być bliżej rodzinnego domu). Tam ukończył dwie klasy w ciągu jednego roku. Nie było wystarczającego naboru, więc dołączono go do grupy starszych. W 1946 r. zdał maturę nie mając 18 lat (na co musiał mieć  zezwolenie władz szkolnych).
   Po maturze zgłosił się do Seminarium Śląskiego. Wtedy trwało ono pięć lat. Kiedy go kończył nie osiągnął jeszcze przepisanego kanonicznie wieku. Wtedy rektor seminarium posłał go do kardynałą Sapiechy z prośbą o dyspensę od wieku. Wrócił z tą dyspensą przekonany, że wszystko będzie w porządku. Ksiądz rektor powiedział jednak: "Dostałeś dyspensę na rok, a tobie do kanonicznego wieku brakuje 15 miesięcy 3 tygodnie i 6 dni." Poszedł więc jeszcze raz do Księdza Kardynała. Ten powiedział: "Jeśli dałem ci na rok, to dlaczego nie miałbym dać więcej?". Tak, dzięki tej dyspensie, został wyświęcony nie mając jeszcze 23 lat.  
   Święcenia prezbiteratu przyjął 24 czerwca 1951 r. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk biskupa Herberta Bednorza. Po święceniach rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz, najpierw w Kochłowicach, następnie w Siemianowicach Śląskich, Katowicach, Biertułtowach, Chorzowie i Skoczowie. W 1961 r. objął obowiązki rektora punktu duszpasterskiego w Bielsku-Białej, obok dworca PKP i PKS. W zaniedbanym terenie, praktycznie na wymagającym gruntownego uporządkowania wysypisku śmieci, rozpoczął tworzenie infrastruktury duszpasterskiej. Stopniowo powstawały obiekty parafialne, kaplica z probostwem i wikarówką, a także budynek księgarni św. Jacka, a w końcu i nowoczesny, okazały kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, wzniesiony w latach 1981 - 86.
   Kiedy w roku 1977 punkt przekształcono w parafię, ks. Emil Mroczek został jej pierwszym proboszczem. 25 marca 1992 r. utworzona została Diecezja Bielsko-Żywiecka i od tego czasu ks. Emil Mroczek pełnił w niej funkcję dyrektora Wydziału Gospodarczo - Finansowego, prowadząc prace przy budowie siedziby kurii. Wcześniej urzędy kurii mieściły się w parafialnych zabudowaniach Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.  W zbudowanym przy ul. Żeromskiego kompleksie budynków znalazły swoją siedzibę: Kuria, Instytut Teologiczny, diecezjalna Caritas oraz mieszkania księży biskupów. Prowadził też budowę bielskiego Domu Księży Emerytów, w którym mieszkał w ostatnim okresie życia.
   W 1992 roku został dyrektorem wydziału gospodarczo-finansowego Kurii Bielsko-Żywieckiej. W 1995 r. podejmował w parafialnej świątyni papieża Jana Pawła II. 13 marca 1997 roku został odznaczony przez Jana Pawła II godnością infułata (nie będąc biskupem, kapłan ma od Stolicy Apostolskiej przywilej na używanie przy obrzędach ubioru biskupiego). Po osiągnięciu wieku kanonicznego złożył na ręce biskupa rezygnację z urzędu proboszcza parafii.
    Już będąc infułatem ks. Emil Mroczek przyjeżdżał do Kamionnej, aby brać udział w ważnych dla rodzinnej miejscowości i parafii wydarzeniach: 31 maja 2003 roku dokonał poświęcenia pomieszczeń nowej szkoły,  a 6 stycznia 2011 roku nowej sali gimnastycznej
    Ks. Emil Mroczek zmarł 3 grudnia 2016 roku w Domu Księży Emerytów, w 66. roku kapłaństwa. Uroczystościom pogrzebowym w bielskim kościele w dniu 7 grudnia 2016 roku przewodniczył ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej bp Roman Pindel, który modlił się m.in. w asyście biskupów pomocniczych Piotra Gregera z Bielska-Białej i Marka Szkudło z Katowic, a także biskupów seniorów Tadeusza Rakoczego oraz Janusza Zimniaka. Zmarłego w wieku 88 lat infułata żegnała najbliższa rodzina, ponad stu kapłanów, siostry zakonne oraz wierni z Bielska-Białej i rodzinnej Kamionnej,  na czele z ks. proboszczem Jerzy Jaworem. W kazaniu ks. prałat Krzysztof Ryszka przypomniał, że modlitwa nad trumną zmarłego księdza jest także dziękczynieniem za życie księdza infułata "bogate w tytaniczną pracę dla ludu, do którego posłał Go Bóg, dla tej cząstki Kościoła, jaką jest parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i diecezja bielsko-żywiecka". Trumnę z ciałem księdza złożono w zbiorowym grobowcu kapłanów usytuowanym przy jednej z zewnętrznych ścian świątyni.
   Prof. Tadeusz Borutka napisał ksiażkę "Życie i działalność ks. infułata Emila Mroczka w osiemdziesiątą rocznicę jego urodzin", wydaną w Bielsko-Białej w 2011 roku.

S.P. Emil Mroczek 1928 - 2016.

Ks. Emil Mroczek w Kamionnej - 2003 r.

Ks. Emil Mroczek w Kamionnej - 2003 r.

Ks. Emil Mroczek w Kamionnej - 2003 r.

Na jubileuszu ks. Michała Smolika w Żegocinie - 20.06.2004.

Na jubileuszu ks. Michała Smolika w Żegocinie - 20.06.2004.

Ks. Emil Mroczek w Kamionnej - 06.01.2011 r.

Ks. Emil Mroczek w Kamionnej - 06.01.2011 r.

Pogrzeb Emila Mroczka - 07.12.2016 r.

Pogrzeb Emila Mroczka - 07.12.2016 r.

Opracowanie: Tadeusz Olszewski
Źródła:
http://diecezja.bielsko.pl, http://www.niedziela.pl

Wstecz.