Stanisława Usarz 1924 - 2011.

 Stanisława Usarz 1924 - 2011

    Stanisława Usarz urodziła się 26 maja 1924 w Hrankach koło Brzozdowiec na Kresach Wschodnich jako najmłodsze z sześciorga dzieci Magdaleny i Michała Kłosowskich, zmarła 26 stycznia 2011 roku w Bochni.
     Szkołę Podstawową ukończyła w rodzinnych Hrankach. W czasie II wojny światowej ukończyła na tajnym nauczaniu Gimnazjumw Bochni (świadectwo ukończenia 15 maja 1945 r.). Wstępny kurs pedagogiczny zakończyła egzaminem w dniu   28 lipca 1945 r. Dopiero potem uczęszczała do Liceum Pedagogicznego w Bochni, zakończonego zdaniem matury w dniu 9 maja 1949 r. Ostatnim etapem w jej osobistym kształceniu się było ukończenie Studium Nauczycielskiego w Krakowie na kierunku historii (dyplom - 20 października 1960 r.)
     Po ukończeniu wstępnego kursu pedagogicznego rozpoczęła swoją pierwszą pracę zawodową. Uzyskała zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Niegowici (1945 rok). Tu, po trzech latach pracy, zetknęła się z młodym Karolem Wojtyłą - późniejszym Papieżem Janem Pawłem II, który jako wikariusz uczył uczniów religii.
    Po kilku latach pracy w Niegowici została przeniesiona do Szkoły Podstawowej w Grodkowicach, gdzie pracowała do 1954 roku. Trzecią i ostatnią Jej placówką była Szkoła Podstawowa w Kamionnej, w której pracowała razem z mężem Stanisławem Usarzem. Oprócz nauczania dzieci prowadziła tu także bibliotekę szkolną.
    Mimo wykształcenia historycznego uczyła najmłodsze dzieci z tzw. nauczania początkowego. Mówiła pół żartem, że to "wina" męża - on zwykle jako kierownik układał podział godzin, a ponieważ nikt nie kwapił się uczyć czytania i pisania przydzielał to zwykle żonie. Tak naprawdę praca z najmłodszymi dziećmi była dla Niej powołaniem i pasją - po prostu kochała swoją pracę i "swoje dzieci". Zostało Jej to odwzajemnione po wielokroć, szczególnie wtedy gdy na emeryturze żyła w Kamionnej, przez swoich wychowanków otoczona pamięcią, szacunkiem i miłością.
   Przez całe swoje zawodowe życie była członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, do którego wstąpiła 1 września 1945 roku. Za swoją pracę zawodową została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Świadectwo ukończenia Gimnazjum Ogólnokształcącego w Bochni. Legitymacja ZNP.
Z dziećmi pierwszokomunijnymi w Niegowoci. Stanisłąwa Usarz - chwila wypoczynku.
Z uczniami w Kamionnej. W Kamionnej.
Na spotkaniu z młodzieżą w PSP w Kierlikówce. Na spotkaniu z młodzieżą w szkolew Kamionnej - 07.04.2005 r.
Przywitanie z Ójtem Gminy Trzciana Józefem Nowakiem. Z mężem na uroczystości otwarcia nowej szkoły w Kamionnej.
Przy grobie męża na cmentarzu w Kamionnej. Artykuł z "Gościa Niedzielnego" - 01.05.2005 r.

Powrót