RDZAWA - SOŁTYS I RADA SOŁECKA

Stefan Król - sołtys Rdzawy.

    14 stycznia 2007 roku mieszkańcy Rdzawy ponownie wybrali sołtysem Stefana Króla.

ARTYKUŁ PRASOWY Z 1999 ROKU

 Wstecz.