RDZAWA - STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI RDZAWA

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rdzawa powstało w 2002 roku i zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krakowie pod nr 0000108860.
    Stowarzyszeniem kieruje zarząd, w składzie: Jerzy Dudek - prezes, Stefan Król - wiceprezes, Barbara Szumańska - skarbnik, Maria Łukasik - sekretarz, Robert Grabowski - członek.

WIĘCEJ O STOWARZYSZENIU >>>

 Wstecz.