Serwis ARiMR

Komunikat Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 22.08.2006

Rolniku, rolno-środowiskowe terminy gonią!

Jeszcze tylko 10 dni mają rolnicy na złożenie wniosku w ramach wsparcia przedsięwzięć rolnośrodowiskowych.

Programy rolno-środowiskowe realizowane są już od dwóch lat. Przystępując do nich rolnicy mogą liczyć na dotacje, których wysokość zależy od realizowanego pakietu i waha się od 160 zł (rolnictwo zrównoważone) do 1800 zł (uprawy sadownicze i jagodowe w okresie przestawiania w rolnictwie ekologicznym) za hektar. Więcej pieniędzy otrzymują rolnicy, którzy jeszcze nie mają certyfikatu. Przez pierwsze dwa lata stanowi to rekompensatę za spadek plonów po rezygnacji z nawozów sztucznych i zwiększone koszty związane z koniecznością przestawienia produkcji.

Ważne jest, że do uzyskania dotacji nie trzeba mieć własnych środków. Wymaga ono jednak przygotowania wraz z doradcą rolno-środowiskowym pięcioletniego planu rozwoju gospodarstwa.

Działanie o nazwie "Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt" obejmuje 7 pakietów. Każdy z nich posiada zestaw kilku ściśle sprecyzowanych wymogów, które wykraczają poza zwykłą dobrą praktykę rolniczą. Rolnik, przystępując do programu rolnośrodowiskowego, musi stosować się do tych zasad na całym obszarze gospodarstwa, nawet na tych działkach, które nie są objęte zobowiązaniem.

Na terenie całego kraju realizowane są pakiety: rolnictwo ekologiczne, zachowanie lokalnych ras zwierząt, ochrona gleb i wód oraz strefy buforowe. Pozostałe pakiety - rolnictwo zrównoważone, utrzymanie łąk i pastwisk ekstensywnych - obejmują tylko strefy priorytetowe. W Małopolsce wyznaczono 4 takie strefy: Północną, Dolinę Dunajca, Popradzką i Kostrzyńsko-Gorczańską.

W województwie małopolskim najbardziej popularnym pakietem jest rolnictwo ekologiczne. W ramach całego programu złożono dotychczas w naszym regionie ponad 2,5 tysiąca wniosków, a kwota zrealizowanych płatności wynosi blisko 7 mln złotych.

Rolnik, który chce uczestniczyć w programie, musi złożyć wniosek o przystąpienie do programu rolnośrodowiskowego we właściwym, w stosunku do położenia siedziby gospodarstwa, biurze powiatowym ARiMR.

Wnioski złożone do końca sierpnia 2006 r. będą realizowane w roku przyszłym. W nowym okresie programowania na lata 2007-2013 wnioski od rolników, którzy zdecydują się skorzystać ze wsparcia na program rolnośrodowiskowy będą przyjmowane w 2008 r.

Dodatkowych informacji udziela:
Barbara Barwacz
Małopolski Oddział Regionalny ARiMR, tel. (12) 629 80 46

wstecz