Małopolski  Oddział  Doradztwa Rolniczego

                                                                                                          Informacje z dnia 22.12.2009

Doradca MODR Karniowice, PZDR Bochnia informuje:

    1. Rolnicy zainteresowani dopłatą do materiału siewnego:
Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, będzie można składać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Krakowie, w terminie od 15 stycznia 2010 r. do 15 lipca 2010 r.

2. Przypominamy rolnikom:
a/. Realizującym programy rolnośrodowiskowe w swoich gospodarstwach o prowadzeniu na bieżąco rejestrów działalności rolnośrodowiskowej. Brak aktualnych zapisów w rejestrze, w razie kontroli przez organy kontrolujące ARiMR, będzie skutkować utratą części płatności. W tej sprawie zachęcamy do współpracy z doradcą rolnym MODR .

b/. Rolnikom kupującym prosięta oraz loszki i knurki do hodowli, aby zwracali uwagę czy zwierzęta mają kolczyki lub wytatuowane na uszach numery gospodarstwa z którego pochodzą. Ponadto sprzedający zwierzęta powinien przekazać kupującemu świadectwo zdrowia zwierząt ewentualnie jego kopię. Jeżeli sprzedający przekazuje kopię świadectwa wówczas kupujący powinien porównać treść kopi z oryginałem. Jeżeli kupujący kupi zwierzęta nie oznakowane i bez świadectwa zdrowia, wówczas naraża się na koszty badania zwierząt na nosicielstwo choroby Aujeszkiego.

c/. Umowę na dzierżawę kwoty mlecznej można zawrzeć do 31.01.2010.. Natomiast umowę kupna sprzedaży kwoty można zawrzeć do końca lutego. 2010.

3. Wzrosła średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2009 roku.
Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju wynosi 10,15 ha, a w województwie małopolskim 3,80 ha.

4. Wysokość płatności bezpośrednich oraz stawki pozostałych płatności obowiązujące w 2009 roku:
1.    - jednolita płatność obszarowa (JPO)  - 506,98 zł/ha
2.    - płatność uzupełniająca do grupy upraw podstawowych (UPO) - 356,47 zł/ha
.    - płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu (płatność związana z produkcją) - 507,54 zł/ha
.    - płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu (płatność niezwiązana z produkcją) - 861,32 zł/ha
- płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych
użytkach zielonych (płatności zwierzęce) - 502,62 zł/ha
- płatność do upraw roślin energetycznych  - 190,33 zł/ha
3.    - płatność cukrowa  - 53,47 zł/tonę
4.    - pomoc do rzepaku  - 176,00 zł/ha
5.    - oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) - 166,82 zł/tonę
6.    - przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich  - 1691,80 zł/ha (z czego 972,78 zł z budżetu UE i 719,02 zł z budżetu krajowego).    

      5. Informujemy że zostały ogłoszone nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 " wdrażanych za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania.
    Na terenie powiatu bocheńskiego działają trzy Lokalne Grupy Działania.
    1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby" działająca m.in. na terenie gmin: Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Żegocina.
2. Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA" działająca m.in. na terenie gmin Rzezawa, Drwinia, Bochnia.
3. Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku" działające m. in. na terenie gminy Lipnica Murowana.

     Za pośrednictwem Stowarzyszenie LGD "Dolina Raby" będzie można składać wnioski w terminie 31.12.2009 r. do 29.01.2010 o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
    "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
    " Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
    " Odnowa i rozwój wsi"
    " Małe projekty"

     Za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku" będzie można składać wnioski w terminie 28.12.2009 r. do 25 stycznia 2010 r. o przyznanie pomocy na operacje z zakresu":
    "Małe Projekty"
    "Odnowa i rozwój wsi"

     Za pośrednictwem Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" można składać w terminie 30.12.2009 do 28.01.2010 r. na operacje z zakresu:
    "Odnowa i rozwój wsi"

                                                                                                                                                                               Opracował      mgr inż. Henryk Pałka
                                                                                                                                                                                      Główny specjalista MODR

nar3.jpg (14730 bytes)

Wszystkim naszym klientom, rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich składamy serdeczne życzenia:


Niechaj Boże Narodzenie stopi wszelkich bólów lody,
niech usunie wszystkie troski,
niech nadzieja i radość zapanują w Państwa domach,
a Nowy 2010 Rok przyniesie pomyślność, szczęście i dostatek

Tego Państwu życzy
Zespół Doradców Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, PZDR w Bochni.

   

POPRZEDNIA INFORMACJA Z 18.08.2009 >>>

ARCHIWUM INFORMACJI >>>

wstecz