Małopolski  Oddział  Doradztwa Rolniczego

Informacje z dnia 25.10.2011

                                                                                                         

    Uwaga rolnicy, współmałżonkowie i domownicy ubezpieczeni w KRUS

     Od 17 października do 4 listopada 2011 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy z PROW 2007-13, z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".
     Można się ubiegać o przyznanie wsparcia m.in. na rozpoczęcie lub rozwój: usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa, sprzedaży hurtowej i detalicznej, usług budowlanych i instalacyjnych, turystycznych, agroturystycznych, transportowych i komunalnych oraz doradczych, finansowych i informatycznych, a także rękodzielnictwa. Wspierane są również inwestycje w przetwórstwo surowców rolnych, magazynowanie lub przechowywanie towarów. Pomoc można też otrzymać np. na zakładanie przedszkoli na terenach wiejskich, które stanowią jeden z elementów rozwoju społecznego wsi. Pełna lista działalności, które można dofinansować z takiego wsparcia zawiera około 400 pozycji.
    Agencja może dofinansować do 50% kosztów inwestycji. Poziom dofinansowania może wzrosnąć do 80% w przypadku rolników, którzy zostali poszkodowani w wyniku działania klęsk żywiołowych. W przypadku, gdy osoby zainteresowane takim wsparciem nie posiadają wystarczających środków, mogą skorzystać z zaliczki w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty pomocy. Kwota pomocy przyznanej przez ARiMR nie może przekraczać 100 tysięcy złotych dla jednego beneficjenta
    Więcej szczegółów u doradców Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, na stronie internetowej ARiMR lub w gminach.
   
    Masz pomysł, chcesz skorzystać z dofinansowania , nie zwlekaj. Doradcy pomogą Ci sporządzić wniosek i biznes plan.
       

Wacław Majcher
Kierownik MODR Karniowice - PZDR Bochnia

POPRZEDNIA INFORMACJA >>>

ARCHIWUM INFORMACJI >>>

wstecz