Serwis ARiMR

Komunikat Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 10.05.2005

    Informujemy, że z dniem 10 maja 2005 r. zostało zakończone przyjmowanie wniosków w ramach działania 2.6 "ROZWÓJ I ULEPSZANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZWIĄZANEJ Z ROLNICTWEM" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich". Powodem jest wyczerpanie przez dotychczas złożone wnioski środków finansowych dostępnych dla naszego województwa.

W przypadku uzyskania dodatkowych środków finansowych, proces przyjmowania wniosków może zostać wznowiony.

Poza wymienionym wyżej działaniem, ARiMR w dalszym ciągu dysponuje szeroką ofertą programową, związaną zarówno ze wsparciem finansowym, jak i merytorycznym.
W ramach SPO Rolnego rolnicy, przedsiębiorcy z branży przetwórstwa rolno-spożywczego oraz mieszkańcy obszarów wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie na:
-    Inwestycje w gospodarstwach rolnych,
-    Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów,
-    Poprawę przetwórstwa i marketingu produktów rolnych oraz na trzy Działania w ramach priorytetu Pomoc Techniczna.

 

wstecz