Serwis ARiMR

Komunikat Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 25.07.2005

   

Nowe zasady identyfikacji i rejestracji owiec oraz kóz

      Od 9 lipca br. zmieniły się zasady dotyczące identyfikacji i rejestracji kóz oraz owiec. Nowe przepisy dotyczą jedynie zwierząt urodzonych po tej dacie - zwierzęta oznakowane według dotychczasowych zasad nie muszą być ponownie oznakowane. Oryginalne oznakowanie zachowują również zwierzęta pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.

    Nowe przepisy nakazują, by zwierzęta urodzone po 9 lipca 2005 r. znakować dwoma identyfikatorami:
. w przypadku owcy przeznaczonej do handlu na terenie Unii Europejskiej - kolczykiem zakładanym na lewej małżowinie usznej oraz drugim kolczykiem o tym samym numerze identyfikacyjnym zakładanym na prawej małżowinie usznej,
. w przypadku owcy nie przeznaczonej do handlu - kolczykiem zakładanym na lewej małżowinie usznej oraz wytatuowaniem numeru identyfikacyjnego zwierzęcia gospodarskiego,
. w przypadku kóz - kolczykiem zakładanym na lewej małżowinie usznej oraz drugim kolczykiem zakładanym na prawej małżowinie usznej lub opaską umieszczoną na pęcinie.

    Do tej pory oznakowanie owiec i kóz polegało na wytatuowaniu numeru identyfikacyjnego zwierzęcia gospodarskiego albo założeniu na lewą małżowinę uszną kolczyka lub duplikatu kolczyka z numerem identyfikacyjnym.

   Po 9 lipca 2005 r. posiadacz owiec i kóz będzie miał obowiązek oznakować zwierzęta i zgłosić je do rejestru w terminie do 30 dni od ich urodzenia. Dotychczas miał obowiązek zrobić to niezwłocznie, nie później jednak niż przed dniem opuszczenia przez zwierzę siedziby stada.

    Zmianie ulega termin zgłaszania w ARiMR wszystkich przemieszczeń (sprzedaż, kupno, wywóz, przywóz) oraz takich zdarzeń jak padnięcie, ubój czy utylizacja zwłok owiec i kóz. Zgodnie z nowymi przepisami posiadacz będzie zobowiązany zrobić to w ciągu 7 dni. Do tej pory miał obowiązek zgłaszania tych zdarzeń w terminie 30 dni.

    Nowością jest wprowadzenie dokumentu przewozowego dla owiec i kóz: po 9 lipca 2005 r. w przypadku przemieszczenia na terytorium Polski ma on towarzyszyć każdemu zwierzęciu. Dokument ten ma być przechowywany w gospodarstwie przeznaczenia przez minimum 3 lata i na każde żądanie przedstawiany właściwym władzom. Dokument przewozowy dla owiec i kóz musi zawierać:
. kod identyfikacyjny gospodarstwa,
. nazwisko i adres hodowcy,
. liczbę przewożonych zwierząt,
. kod identyfikacyjny gospodarstwa przeznaczenia lub następnego hodowcy lub rzeźni,
. kod identyfikacyjny lub nazwę i lokalizację rzeźni, lub w przypadku spędu, miejsce przeznaczenia,
. dane dotyczące środków transportu i przewoźnika, w tym nr pozwolenia przewoźnika,
. datę wyjazdu oraz podpis hodowcy.

    Nowością jest także wprowadzenie obowiązku sporządzania spisu owiec/kóz w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy.

     Podobnie jak do tej pory, po 9 lipca br. posiadacz owiec i kóz będzie miał obowiązek prowadzenia ksiąg rejestracji odrębnie dla każdego stada owiec lub kóz. Po wejściu nowych przepisów, w księgach znajdą się jednak dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje na temat stad.

Iwona Musiał
Rzecznik Prasowy ARiMR

wstecz