Serwis ARiMR

Komunikat Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 26.04.2005

   

Jeszcze tylko przez 20 dni przyjmowane będą wnioski o dopłaty bezpośrednie!

   Minister Rolnictwa apeluje do rolników, aby nie odkładali na później momentu złożenia wniosków, ponieważ skumulowanie tego procesu na ostatnie dni może spowodować oczekiwanie w długich kolejkach oraz utrudnienia w pracy powiatowych biur ARiMR.

    Od 15 marca do 15 kwietnia br. tylko 230 tys. rolników w całym kraju złożyło wnioski o płatności bezpośrednie za rok 2005. W województwie małopolskim było to nieco ponad 20 tysięcy, a więc tylko 15% w porównaniu do roku 2004.
Ministerstwo Rolnictwa spodziewa się, że w tym roku wnioski złoży około 1,5 mln rolników, czyli o około 100 tys. więcej niż w roku ubiegłym.

    Aby ułatwić wypełnianie formularzy, producenci rolni, którzy składali wnioski w roku ubiegłym - otrzymali z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski częściowo już wypełnione. Ci, którzy takich wniosków nie otrzymali lub czynić to będą po raz pierwszy, mogą pobrać wnioski o dopłaty bezpośrednie w biurach powiatowych ARiMR lub ze strony www.arimr.gov.pl. Wszelką niezbędną pomocą i wyjaśnieniami w ich wypełnieniu służą zarówno pracownicy biur powiatowych, jak też Ośrodków Doradztwa Rolniczego.
   W 2005 roku ARiMR przyjmuje wnioski w terminie od 15 marca do 15 maja. Jednocześnie też przyjmowane są wnioski na płatności przysługujące tym, którzy gospodarują na terenach o niekorzystnych warunkach. Po 15 maja formalnie będzie można jeszcze składać wnioski przez następnych 25 dni. Należy jednak pamiętać, że będą stosowane potrącenia w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki.

   Płatności realizowane będą od 1 grudnia 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku.

wstecz