PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ 1995 ROKU W GMINIE TRZCIANA

Rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Trzciana. Wręczenie sztandaru dla OSP Trzciana -06.08.1995.
* 01.12.1994 r. Reaktywowanie Gminy Trzciana po 22 latach przerwy.
* 01.01.1995 r. Wejście vv życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.12.1994 r. w sprawie utworzenia Gminy Trzciana.
* 05.03.1995 r. Wybory do Rady Gminy w Trzcianie - dokonano wyboru 18. radnych. Wspólne funkcjonowanie Urzędu Gminy w Żegocinie dla dwóch gmin do 31.03.1995 r.
* 11. 03.1995 r. Inauguracyjna I Sesja Rady Gminy w Trzcianie, na której powołano: Przewodniczącego Rady Gminy Piotra Janeczka z Trzciany, Wójta Gminy Józefa Nowaka, Sekretarza Gminy Danutę Michniak-Dutkiewicz, Skarbnika Gminy Bożenę Jagielską, członków Zarządu Gminy.
*  03.04.1995 r. Uruchomienie działalności Urzędu Gminy w Trzcianie, w którym podjęło pracę 17 osób. Budynek Urzędu Gminy, zkokalizowany w pomieszczniach byłego Ośrodka Zdrowia, został wyremontowany w ciągu dwóch miesięcy przy znacznym wkładzie i zaangażowaniu mieszkańców gminy.
* 05.08.1995 r. Uroczysta Sesja Rady Gminy z udziałem Wojewody Tarnowskiego Wiesława Wody, Przewodniczącego Tarnowskiego Sejmiku Samorządowego Maksymiliana Krasa, posła Stanisława Żabińskiego, senatora Ryszarda
Ochwata, Kierownika Urzędu Rejonowego w Bochni Edwarda Polka, burmistrzów i wójtów sąsiednich gmin.
* 06.08.1995 r. Uroczysta polowa msza święta, z udziałem proboszczów i księży z terenu gminy i 115-lecia OSP w Trzcianie. Poświęcenie sztandaru i nadanie odznaczeń Jednostce OSP w Trzcianie i zasłużonym strażakom z terenu gminy w obecności członka Zarządu Głównego ZOSP RP Kazimierza Sady i z-cy komendanta Wojewódzkiego PSP w Tarnowie bryg. Andrzeja Pozieraka. Festyn ludowy z pokazem ogni sztucznych.
* 24.08. 1995 r. Rezygnacja Piotra Janeczka z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy i powołanie na to stanowisko Szczepana Mroczka z Kamionnej.
* 12.09.1995 r. Ugodowe zakończenie strajku w Szkole Podstawowej w Łąkcie Dolnej.
* 26.10.1995 r. Wypracowanie stanowiska Rady Gminy w sprawie podziału majątku po byłej gminie Żegocina z udziałem
Wojewody Tarnowskiego Wiesława Wody.
* 03.11. Uroczystość 100-lecia urodzin Moniki Wilowskiej - mieszkanki Ujazdu.

wstecz