ZEBRANIE   SPRAWOZDAWCZE  OSP  TRZCIANA

     26 stycznia 2002 roku w Świetlicy Domu Strażaka w Trzcianie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze miejscowej jednostki OSP. Przybyli zaproszeni goście: Zastępca Komendanta PSP w Bochni st. kpt. Tadeusz Rzepecki, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Trzcianie wójt gminy Józef Nowak, Komendant Gminny ZOSP w Trzcianie Stanisław Piasecki oraz sołtys Trzciany Eugeniusz Burek.
      Przybyłych na zebranie 25 strażaków /z 34 zapisanych członków jednostki/ włączonej w ubiegłym roku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostki powitał Prezes Zarządu OSP Trzciana Stanisław Bujak. Na przewodniczącego zebrania wybrano Krzysztofa Kąckiego.

Prezes Zarządu S. Bujak otwiera zebranie. Zebranie prowadził Krzysztof Kącki.

     W początkowej części zebrania, po złożeniu ślubowania, przyjęto do jednostki czterech nowych członków: Marka Jacaka, Andrzeja Tolaka, Krzysztofa Kitę i Tomasza Śliwę.
     Ze złożonego przez naczelnika jednostki Janusza Szczura sprawozdania wynika, że rok 2001 był dla strażaków z Trzciany bardzo pracowity. Wyjeżdżali oni do 6 pożarów i 12 innych zdarzeń. Podczas ubiegłorocznej lipcowej powodzi zabezpieczyli dwa mosty i wypompowywali wodę z zalanych studni. W kwietniu jednostka została włączona do KSRG, choć dopiero we wrześniu odbyło się uroczyste ogłoszenie tego faktu. Jak co roku strażacy zabezpieczali ważniejsze uroczystości gminne oraz czynnie uczestniczyli w ważnych świętach religijnych. Pochylali swoje sztandary nad grobami zmarłych ostatnio druhów z sąsiedniej jednostki: Pawła Anielskiego i Grzegorza Hojdy. Zorganizowali imprezę strażacką na Dzień Dziecka, pomogli w organizacji Święta Gminy Trzciana. Zakupiono trochę sprzętu i wyposażenia, w czym pomogły środki przekazane od miejscowej rady sołeckiej.

Ślubowanie nowych członków przyjął Komendant Gminny S. Piasecki. Naczelnik Janusz Szczur składa sprawozdanie z działalności Zarządu.

     Swoje sprawozdania złożyli także: skarbnik Bronisław Sroka oraz przewodniczący komisji rewizyjnej Grzegorz Śliwa. Komisja rewizyjna zwróciła uwagę na konieczność powołania gospodarza remizy.
     W dyskusji głos zabierali:
- Tadeusz Olszewski - ponformował o swojej pracy z działającymi przy jednostce dwoma (chłopięcą i dziewczęcą) młodzieżowymi drużynami pożarniczymi. Podziękował za wsparcie udzielone drużynom i przy organizacji szkolnych eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy "Młodzież zapobiega pożarom". Poinformował o swojej pracy w Zarządzie Powiatowym ZOSP w Bochni.
- Augustyn Leśniak - przedstawił polemiczny głos w sprawie rozdziału sprzętu, mówiąc, że zarząd gminny powinien więcej sprzętu przekazywać jednostce wiodącej, czyli OSP Trzciana. Zwrócił uwagę na konieczność zakupienia dla tej jednostki sprzętu potrzebnego do prowadzenia akcji ratowniczych. Jednocześnie podkreślił, że włączenie OSP Trzciana do KSRG oznacza dla niej coraz to większe wyzwania, także konieczność specjalistycznego przeszkolenia.
- Eugeniusz Burek - podziękował strażakom za wszystko, co dla mieszkańćów zrobili i powiedział, że dla OSP Trzciana najważniejszą w tej chwili rzeczą jest dobre przygotowanie się do zwiększonych zadań.
      Przemawiał także Prezes ZG ZOSP w Trzcianie wójt Józef Nowak. Wyraził zadowolenie z faktu wstąpienia do jednostki nowych druhów. Podziękował za działania ratownicze, zwłaszcza przy ostatnim rozbijaniu zatoru na Sance i włączanie się w organizowanie różnych przedsięwzięć - Święta Gminy, uroczystości religijnych itp. Powiedział, że muszą się znaleźć środki na niezbędne remonty i zakup potrzebnego wyposażenia.

Dyskusja - przemawia Augustyn Leśniak. Na pytania strażaków odpowiadał st. kpt. Tadeusz Rzepecki z KP PSP w Bochni.

     Przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Bochni st. kpt. Tadeusz Rzepecki pogratulował strażakom z Trzciany wstapienia do KSRG. - Jesteście w tej chwili w elicie jednostek - powiedział. Przedstawił także dane o ciągle wzrastającej liczbie strażackich interwencji. W powiecie ich liczba zwiększyła się z 420 w roku 2000 do 499 w roku 2001. Podał także podstawowe informacje o planowanych w najbliższym czasie kursach dla strażaków i planowanych wspólnych ćwiczeniach. Odpowiedział na pytanie dotyczące zawodów sportowo-pożarniczych.
     Członkowie OSP Trzciana - ma wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - udzielili jednogłośnie Zarządowi  absolutorium. Nastepnie przyjęto plan pracy i budżet ma rok 2002.

[wstecz]