KURSY W ŁĄKCIE DOLNEJ

  Na stołach ekologiczne jedzenie: razowy chleb, sałatki z pokrzywami, masło z ziołami, napój z kwiatów czarnego bzu. Za stołami uczestniczki kursu "Warsztaty w zakresie tworzenia gospodarstw ekologicznych" z Łąkty Dolnej. - Należy kwiaty czarnego bzu zalać wrzącą wodą, potem wystudzić i doprawić cytryną, a następnie dosłodzić miodem - tłumaczy pani Danuta Kłósek - jedna z uczestniczek kursu zorganizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową przy współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ekologiczny podwieczorek na zakończenie kursu. H. Augustyńska i B. Urban - prowadzące kurs.

     Jesienią ubiegłego roku Dyrektorka PSP w Łąkcie Dolnej mgr Stanisława Gąsiorek złożyła wniosek do Agencji o dofinansowanie działalności związanej z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców Łąkty Dolnej. Podpisano stosowną umowę. Szkoła musi zorganizować trzy kursy dla mieszkańców wsi. Pierwszy z nich - "Podstawy obsługi komputera" - już się zakończył.  Drugi - "Edukacja w zakresie tworzenia gospodarstw ekologicznych" podsumowano 18 kwietnia podwieczorkiem przy "ekologicznym stole" oraz wycieczką do gospodarstwa ekologicznego w Nowym Wiśniczu.

     Prowadzące ten kurs panie: Helena Augustyńska i Barbara Urban twierdzą, że w ostatnich dwóch latach zainteresowanie kursami z zakresu zasad tworzenia gospodarstw ekologicznych bardzo mocno wzrosło. W powiecie bocheńskim jest w tej chwili 7 takich gospodarstw, które przestawiają, bądź już przestawiły swoją produkcję na ekologiczną. W ostatnim czasie ponad 150 właścicieli gospodarstw rolnych ukończyło kurs, który jest warunkiem uzyskania certyfikatu i tym samym otrzymania - zgodnie z ustawą sprzed dwóch lat, dofinansowania. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że produkty ekologiczne sprzedają się bardzo dobrze i nie ma problemów z ich zbytem.

     Już wkrótce rozpocznie się w Łąkcie Dolnej ostatni z kursów - "Zasady prowadzenia rachunkowości rolnej".  Ponad 100 mieszkańców Łąkty podniesie swoje kwalifikacje i otrzyma szansę na przestawienie produkcji rolnej na ekologiczną.

     - Takie kursy jak ten - to korzyść dla wszystkich partnerów. Dla Agencji - bo realizuje swoje cele, dla mieszkańców wsi, bo za darmo mogą podnieść swoje kwalifikacje i dla szkoły - bo po pozostanie w niej po zakończeniu kursu dwa komputery i kserokopiarka - tłumaczy organizatorka kursu - dyrektorka szkoły Stanisława Gąsiorek.

[wstecz]