herb.gif (12112 bytes)

WAKACYJNE REMONTY

     

      W okresie wakacji i jeszcze nawet na początku roku szkolnego 2002/2003 w placówkach oświatowych gminy trwały rozległe prace remontowe i inwestycyjne. W końcu sierpnia oddano do uzytku salę gimnastyczną przy szkole w Leszczynie. Koszt tej inwestycji to 1 milion 200 tysięcy złotych.

Nowa sala gimnastyczna w Leszczynie.

      W budynku gimnazjum w Trzcianie wymieniono stolarkę okienną, odnowiono elewację, wyremontowano węzeł sanitarny, zaadaptowano pomieszczenia w poddaszu na cele szkolne (klasa lekcyjna, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora szkoły podstawowej, wymalowano szkolne korytarze. Kosztowało to ponad 130 tysięcy złotych.

Nowa szkoła w Kamionnej.

     Dokończenie skrzydła szkoły w Kamionnej przewidziano na połowę października tego roku i dopiero wtedy rozpocznie się przeprowadzka ze starej szkoły. Na tę inwestycję przeznaczono 700 tys. złotych.

Odnowienie elewacji Publicznego Gimnazjum w Trzcianie.

       Ostatnia z trwających w wakacje inwestycji oświatowych w tej gminie, czyli wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej w Kierlikówce, kosztowało około 110 tysięcy złotych.

 Odnowiona elewacja w Szkole Podstawowej w Kierlikówce.

     Dzięki znacznemu wysiłkowi finansowemu gminy znacznie poprawią się warunki nauki oraz estetyka placówek oświatowych gminy. W tej chwili najważniejszym zadaniem będzie wybudowanie sali gimnastycznej dla Publicznego Gimnazjum w Trzcianie.

Wstecz