22.10.2002

obr3.jpg (2254 bytes)

JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Jubileusze pożycia małżeńskiego - Trzciana 2002.

JUBILACI
Maria i Jan Chojeccy
Maria i Jan Chojeccy
Emilia i Marian Król
Emilia i Marian Król
Helena i Julian Pijanowscy
Helena i Julian Pijanowscy
Joanna i Julian Pietroniowie
Joanna i Julian Pietroniowie
Jadwiga i Stefan Stukus
Jadwiga i Stefan Stukus

     22 października 2002 roku, w Świetlicy Wiejskiej w Trzcianie spotkali się Jubilaci, obchodzący w tym roku 50 i 60 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.

    Dostojnych Jubilatów i członków ich rodzin powitała Pani Wanda Surma - Kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego w Trzcianie. - Miło nam, że zechcieliście tu przyjść i razem z nami obchodzić swoje święto - jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego. Niech medale "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie", przyznane Wam przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, będą dowodem uznania dla trwałości związku małżeńskiego i rodziny - powiedziała na wstępie, a następnie poprosiła Wójta Gminy w Trzcianie Józefa Nowaka o udekorowanie Jubilatów medalami.

    Medale zostały wręczone następującym parom małżeńskim: Jadwidze i Stefanowi Stukusom z Ujazdu (w tym roku świętują 60 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, Marii i Janowi Chojeckim z Leszczyny, Emilii i Marianowi Król z Leszczyny, Helenie i Julianowi Pijanowskim z Kamionnej oraz Joannie i Stefanowi Pietroniom z Trzciany. Józef Nowak odczytał i następnie wręczył listy gratulacyjne od Wojewody Małopolskiego oraz od Wójta Gminy w Trzcianie.

   Prezydent RP przyznał również medale "Złotym Jubilatom": Marii i Alojzemu Mikołajkom, Stefanii i Bronisławowi Bodurka oraz Marii i Mieczysławowi Stańdo, ale niestety nie mogli oni przybyć na uroczystość.

   Wręczenie medali "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" połączono z uroczystością nominacji czterech mieszkańców gminy na pierwszy stopień oficerski. Prezydent RP nadał go: Walentynie Węglarz, Alojzemu Węglarz, Janowi Knapowi i Janowi Wołowcowi. Spośród wymienionych na uroczystość mógł przybyć jedynie były żołnierz Armii Krajowej Jan Wołowiec.  Akt nominacji wręczył mu pułkownik Andrzej Piwoda z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bochni. Pozostałym kombatantom nominacje zostaną  wręczone w domu.

     Okolicznościowy toast wzniósł Wójt Gminy Józef Nowak. Pogratulował serdecznie przyznanych wyróżnień i podziękował za pracę na rzecz gminy i Ojczyzny. - Życzę Wam, abyśmy my - młodzi - potrafili zrozumieć Wasze potrzeby - powiedział na zakończenie Wójt Trzciany.

    Uroczystość uświetnił występ Kabaretu "TIKO-BIS" z Publicznego Gimnazjum w Trzcianie.

FOTOREPORTAŻ >>>

wstecz