NADANIE GIMNAZJUM W TRZCIANIE IMIENIA I WRĘCZENIE SZKOLE SZTANDARU

14.10.2002

Nadanie imienia Publicznemu Gimnazjum w Trzcianie i wręczenie placówce sztandaru.

PRYMAS TYSIĄCLECIA PATRONEM GIMNAZJUM

        Prymas Tysiąclecia ksiądz kardynał Stefan Wyszyński jest od 14 października 2002 r.  patronem Publicznego Gimnazjum w Trzcianie. Nadaniu szkole imienia towarzyszyło przekazanie jej sztandaru. Na tę ważną dla szkoły uroczystość przybył między innymi ks. dr prałat Bolesław Klaus - dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Biskupiej w Tarnowie. Byli też wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele kuratorium i lokalnego samorządu.
       Wszystko rozpoczęło się przemarszem uczniów i nauczycieli spod szkoły do kościoła parafialnego w Trzcianie, gdzie koncelebrowano mszę świętą pod przewodnictwem ks. Bolesława Klausa. Honorowy gość wygłosił homilię nawiązującą w treści do poglądów kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Jego całe życie to wielka lekcja dla nas i dla szkoły - powiedział między innymi. W koncelebrze uczestniczyli księża z wszystkich parafii, do których należy gimnazjalna młodzież. Byli to więc proboszczowie Leszczyny, Kamionnej oraz Trzciany. Przybył też były proboszcz Trzciany - ks. Władysław Jemioło.

       W trakcie mszy nastąpiło poświęcenie sztandaru i przekazanie go pocztowi nauczycielskiemu, a następnie uczniowskiemu. Sztandar ufundowali między innymi ks. Władysław Jemioło, ks. Władysław Ryś, grono pedagogiczne i uczniowie Publicznego Gimnazjum w Trzcianie oraz Rada Szkoły. Widnieje na nim podobizna patrona. Po zakończeniu mszy rozpoczął się program artystyczny w wykonaniu młodzieży. Montaż o życiu kardynała, ze specjalnym podkreśleniem jego pobytów w więzieniach PRL-u, przygotowali wraz uczniami nauczyciele: Marta Błasińska, Kazimiera Wiśniewska, Maria Jaskułowska oraz wicedyrektor szkoły - Andrzej Kącki.

       Z kościoła już z pocztem sztandarowym przemaszerowano ponownie przed budynek gimnazjum. Na miejscu wójt gminy Józef Nowak odczytał akt nadania szkole imienia Księdza  Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Barbara Rosiek odsłoniła tablicę z nową nazwą szkoły. Na budynku gimnazjum widnieje teraz hasło, będące cytatem z nauk Prymasa Tysiąclecia: "Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem". Dyrektor placówki Zbigniew Solak zapowiedział, że w listopadzie otwarty zostanie kącik patrona, z tablicą pamiątkową i gablotą, w której przechowywany będzie sztandar. Dodajmy jeszcze, że w czasie ostatnich wakacji Gimnazjum w Trzcianie zostało odnowione i zmodernizowane.

        Jako że uroczystość nadania szkole imienia odbywała się w Dniu Edukacji Narodowej, stała się również okazją do wręczenia nauczycielom nagród wójta i dyrektora. Wójt Józef Nowak wręczył swoją nagrodę pani Lidii Zdebskiej oraz poinformował, że otrzymali je także: Izabela Sroka - dyrektorka SP w Kierlikówce, Zbigniew Solak - dyrektor PG w Trzcianie oraz Maria Dyrdał - dyrektorka SP w Leszczynie. Otrzymali nagrody trzy dni wcześniej, podczas oddania do użytku sali gimnastycznej w Leszczynie. Nagrodami dyrektora Zbigniew Solak wyróżnił: Iwonę Stabrawę, Kazimierę Wiśniewską, Martę Błasińską, Danutę Kupiec, Zofię Grodzińską, Bogdana Grabowskiego oraz Tadeusza Olszewskiego.

      Zaproszeni goście zwiedzili także  wystawę fotograficzną "Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia", przygotowana pod kierunkiem nauczycielki Marii Jaskułowskiej, a zaprezentowaną w Domu Strażaka w Trzcianie. Można ją zwiedzać jeszcz tylko przez kiklanaście dni.

FOTOREPORTAŻ  >>>

Wstecz.