kaganek.gif (6402 bytes)

UROCZYSTOŚCI W GIMNAZJUM

     W ostatnim dniu nauki w roku kalendarzowym 2002, uczniowie i nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Trzcianie obchodzili pierwsze w historii placówki Święto Szkoły.

     Świętowanie rozpoczęło się od udziału uczniów i nauczycieli w koncelebrowanej Mszy Świętej w miejscowym kościele. Spod szkoły kolumna uczniów i nauczycieli, na czele której szedł szkolny poczet sztandarowy, przeszła do kościoła. Tam odprawiona została Msza Święta, podczas której proboszcz ks. Władysław Midura zwrócił uwagę na konieczność wzorowania się w życiu na patronie szkoły Ks. Prymasie Kardynale Wyszyńskim.

     Po zakończeniu mszy uczniowie powrócili przed szkołę. Tu odbyła się krótka ceremonia poświęcenia granitowej tablicy, zawieszonej dzień wcześniej na ścianie frontowej szkoły. Złotymi literami wyryta została na niej pełna nazwa szkoły. Otwarto też stałą wystawę fotograficzną, prezentującą życie i działalność Patrona Szkoły. To kolejny etap w budowaniu kącika pamięci o Ks. Kardynale Wyszyńskim.

     Potem społeczność szkolna oraz zaproszeni goście, wśród których byli m. in. ks. Władysław Jemioło, Sekretarz Gminy Danuta Michniak-Dutkiewicz i radny Eugeniusz Burek przeszli do Świetlicy Gminnej w Trzcianie, gdzie najpierw uczniowie zaprezentowali widowisko pt. "Droga do Betlejem", przygotowane pod kierunkiem pana Andrzeja Kąckiego, a potem w świetnie prezentującej się, świątecznej scenografii autorstwa pani Marii Jaskułowskiej, wystąpili członkowie szkolnego Koła Artystycznego, którzy pod kierunkiem pani Marty Błasińskiej odśpiewali kilka pastorałek i wygłosili kilka świątecznych wierszy.

     Zaproszonym gościom i nauczycielom uczniowie wręczyli  bożonarodzeniowe stroiki oraz złożyli świąteczne życzenia. W imieniu nauczycieli życzenia złożył uczniom dyrektor szkoły mgr Zbigniew Solak. To nie był jeszcze koniec świętowania. Uczniowie i ich wychowawcy powrócili jeszcze do szkoły, by tam uczestniczyć w klasowych spotkaniach opłatkowych. Dopiero po ich zakończeniu wszyscy rozeszli się do domów.

     W ten sposób powoli kształtuje się ceremoniał nowej szkoły, jaką jest gimnazjum. Szkoła ma już swój sztandar, ma patrona, ma własne uroczystości, własną gazetkę i serwis internetowy. Uczniowie czynnie włączają się w życie gminy i parafii. Powoli przygotowują się do pełnienia ról dorosłych mieszkańców gminy i parafii. Nauczyciele są zaś przewodnikami, prowadzącymi ich po tych, nieraz trudnych drogach do dorosłości. Uczniowie i tym razem udowodnili, że potrafią zgodnie współpracować z nauczycielami i kolegami w budowaniu dobrego imienia szkoły.

Opr. tols

MINI FOTOREPORTAŻ
Święto Szkoły 2002 Święto Szkoły 2002
Przemarsz do kościoła. Na czele poczet sztandarowy gimnazjum. Uroczystość przed szkołą. Osłonięcie i poświęcenie tablicy.
Święto Szkoły 2002 Święto Szkoły 2002
Tu na półpiętrze mieści się stała ekspozycja. "Droga do Betlejem" - widowisko teatralne.
Święto Szkoły 2002 Święto Szkoły 2002
Koncert wigilijny Szkolnego Zespołu Artystycznego. W oczekiwaniu na złożenie życzeń.
Święto Szkoły 2002 Święto Szkoły 2002
Uczniowie złożyli nauczycielom życzenia świąteczne. Opłatkowe spotkanie w klasie II B.

Fot: T.Olszewski

Wstecz