SPOTKANIE OPŁATKOWE W ŁAKCIE DOLNEJ

Spotkanie opłatkowe w Łakcie Dolnej.

    Dwadzieścia osób z terenu gminy Trzciana odpowiedziało na zaproszenie dyrekcji, nauczycieli, uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Łąkcie Dolnej i przyszło na spotkanie opłatkowe, które odbyło się 15 stycznia 2003 roku w sali gimnastycznej łąkieckiej szkoły. Już przy wejściu starsze, chore, samotne i żyjące w ubóstwie osoby, niektóre będące na co dzień podopiecznymi trzciańskiego GOPS-u, witane były przez uczniów oraz nauczycieli i prowadzone do odświętnie udekorowanej sali, gdzie miało się odbyć to spotkanie. 

    Wszystkich przybyłych, w tym także gości: m. in. Sekretarza Urzędu Gminy w Trzcianie - Danutę Michniak-Dutkiewicz, księży trzciańskiej i kierlikowskiej parafii z księdzem proboszczem Władysławem Midurą na czele, Kierowniczkę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie Marię Kępa, powitała Dyrektorka Szkoły mgr Stanisława Gąsiorek. Po złożeniu życzeń zaprosiła obecnych na jasełka, w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej, prowadzonej przez nauczycielkę Cecylię Piskorz.

      Potem o zabranie głosu został poproszony proboszcz Parafii w Trzcianie, ksiądz Władysław Midura.  Wyraził uznanie dla organizatorów tego spotkania, szczególnie za to, że właśnie w ten sposób wychowują młode pokolenie mieszkańców gminy. Zwracając się zaś do osób starszych powiedział: "Życzę Wam, abyście swoją postawę, mądrość, doświadczenie życiowe umieli przekazać ludziom młodym w domu, u sąsiadów, czy podczas dzisiejszego spotkania. Życzę, aby było jak najmniej cierpienia, a jak najwięcej radości. Niech poczucie wspólnoty, w której żyjemy, towarzyszy Wam przez całe życie. To wspólne dziś spotkanie młodzieży, nauczycieli, przedstawicieli samorządu i kościoła, jest dowodem, że pamiętamy o Was. Niech dzisiejsze łamanie się opłatkiem będzie znakiem naszej wdzięczności dla Was i poczucia wspólnoty.

        Potem krótki koncert dała grupa muzyczna prowadzona przez Tomasza Cudejko, która wykonała kilka piosenek o tematyce świąteczno-zimowej. Wszystko to odbywało się na tle scenografii autorstwa nauczycielki - Jolanty Młyńskiej, a wykonanej przez uczniów z prowadzonego przez  nią koła plastycznego. Oba występy uczniów zostały nagrodzone gorącymi brawami zaproszonych gości.

    Po popisie uczniów rozpoczęło się łamanie opłatkiem i składanie noworocznych życzeń. Jako pierwsi składali je księża z parafii, w których mieszkają zaproszone osoby. Potem przedstawiciele władz samorządowych i wreszcie pozostali uczestnicy spotkania. Kilka minut potem w sali pojawił się Święty Mikołaj, który rozdał osobom zaproszonym na spotkanie paczki świąteczne ufundowane przez lokalnych sponsorów.

        Zebranych czekało jeszcze dwie niespodzianki. Najpierw wystąpił z koncertem kolęd Chór Parafialny z Trzciany, prowadzony przez organistę, pana Stanisława Grabowskiego. Większość kolęd śpiewana była wspólnie przez chór i uczestników spotkania. Potem panie z kuchni szkolnej poczęstowały zebranych barszczem z uszkami. Przy ciastkach, kawie i herbacie, dyskutowani jeszcze kilkadziesiąt minut o roku minionym i o przyszłości. Ksiądz proboszcz Midura podziękował szkole za tak piękne przygotowanie spotkania, które z pewnością przyczyni się do dobrego wychowania uczniów, do nauczenia ich szacunku dla osób starszych. Noworoczne życzenia złożyła wszystkim obecnym w imieniu swoim i Wójta Gminy pani Danuta Michniak-Dutkiewicz. W imieniu zaproszonych za zaproszenie, przygotowanie spotkania i paczki podziękowała pani Ewa Stawarz z Łąkty Dolnej.

      To już drugie tego typu spotkanie, zorganizowane przez łąkiecką szkołę, współpracującą z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcianie. W roku ubiegłym przeszkodziła nieco pogoda, bo było bardzo dużo śniegu. W tym roku śniegu nie było, ale była za to liczniejsza grupa osób zaproszonych i bardzo dobra atmosfera na spotkaniu. Opuszczający szkołę po dwugodzinnym spotkaniu goście ściskali panią dyrektor Gąsiorek, gorąco dziękując jej za zorganizowanie tej imprezy. Był to wyraz podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania tego udanego i ważnego z wielu względów, przedsięwzięcia. Przyżyte w łąkieckiej szkole chwile, z pewnością pozostaną w pamięci zaproszonych osób na dłużej, co najmniej na cały rok. Aż do następnego spotkania, na które już teraz zostali zaproszeni przez uczniów i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Łąkcie Dolnej.

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ !

Opłatkowe spotkanie w Łąkcie Dolnej. Opłatkowe spotkanie w Łąkcie Dolnej.
Przybyłych gości powitała Dyrektorka Szkoły Stanisława Gąsiorek. Młodzież przedstawiła jasełka.
Opłatkowe spotkanie w Łąkcie Dolnej. Opłatkowe spotkanie w Łąkcie Dolnej.
Koncertował szkolny zespół muzyczny. Księża, nauczyciele, samorządowcy złożyli życzenia zaproszonym gościom.
Opłatkowe spotkanie w Łąkcie Dolnej. Opłatkowe spotkanie w Łąkcie Dolnej.
Święty Mikołaj wręczył noworoczne prezenty. Kolędy śpiewał Chór Parafialny z Trzciany.
Opłatkowe spotkanie w Łąkcie Dolnej. Opłatkowe spotkanie w Łąkcie Dolnej.
Występy były nagradzane brawami. W imieniu zaproszonych podziękowała pani Ewa Stawarz.

    Organizatorzy spotkania serdecznie dziękują sponsorom: Wiesławowi Kukla, ks. Markowi Wachowiczowi, Adamowi Stańdo, Piotrowi Stańdo, Józefowi Krawczykowi, Stanisławowi Stańdo, Marcie Dziedzic, Janowi Dziedzicowi, Marii Kłósek, Bronisławowi Kłósek i Bogusławie Nędza-Sikoniowskiej.

wstecz