Do Siego 2003 Roku !!

SAMORZĄDOWE

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Samorządowe Spotkanie Opłatkowe.

     Proboszczowie wszystkich parafii z terenu gminy i pozostali księża, radny powiatowy Wiesław Kukla, poprzedni i obecni trzciańscy radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, pracownicy urzędu gminy i przedsiębiorcy przybyli na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy Ryszarda Śliwy i Wójta Gminy w Trzcianie Józefa Nowaka na noworoczne spotkanie opłatkowe, które miało miejsce 6 stycznia 2003 roku w Świetlicy Gminnej w Trzcianie.

    Wszystkich przybyłych powitał Przewodniczący Rady Gminy. Następnie oddał głos współgospodarzowi spotkania - Wójtowi Józefowi Nowakowi.  Szef gminy w krótkim przemówieniu podsumował miniony rok. Złożył także podziękowania poszczególnym grupom społeczeństwa trzciańskiego i wszystkim mieszkańcom gminy za pracę w poprzednim roku, a na koniec wystąpienia życzył zebranym wielu sukcesów w 2003 roku.

    Potem na estradzie pojawili się uczniowie Publicznego Gimnazjum w Trzcianie, którzy przedstawili zebranym spektakl pt. "Droga do Betlejem" oraz zaprezentowali kilka kolęd i pastorałek. Na koniec swojego występu przewodnicząca samorządu uczniowskiego gimnazjum Barbara Rosiek złożyła w imieniu uczniów wszystkim zebranym  życzenia noworoczne.

    Nowy proboszcz Parafii w Trzcianie ks. Władysław Midura pobłogosławił przygotowane opłatki, a potem złożył życzenia: - Wyrażam gratulację wszystkim nowo wybranym radnym i Wójtowi Gminy za to, że zostali obdarzeni społecznym zaufaniem. Chciałbym życzyć, abyście mogli sprostać obowiązkom i aby dobrze spełnione społeczne funkcje przekładały się na radość tych, którym służycie - powiedział ksiądz Midura i rozpoczął łamanie się opłatkiem od Wójta Gminy. Potem kolejno wszyscy zebrani składali sobie noworoczne życzenia i łamali się opłatkiem.

      Wymiana życzeń trwała dłuższy czas, bo gości było około pięćdziesiąt. Gdy już złożono wszystkie życzenia, podano szampana, a przewodniczący Rady Ryszard Śliwa wzniósł toast za pomyślność w 2003 roku. Tę część spotkania zakończono odśpiewaniem kolędy.

      Potem goście zostali zaproszeni do stołu, który zastawiony był różnymi daniami. Po przekąsce nadszedł czas na rozmowy przy kawie i herbacie. Wspominano rok miniony, który dla gminy Trzciana okazał się pomyślny, dyskutowano o bieżących sprawach, a także usiłowano przewidzieć jaki będzie właśnie rozpoczęty Nowy Rok. Wszyscy mieli nadzieję, że będzie jeszcze lepszy.   

 

NOWOROCZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE - TRZCIANA 6.01.2003

Samorządowe Spotkanie Opłatkowe. Samorządowe Spotkanie Opłatkowe.

Przybyłych gości powitał Przewodniczący RG Ryszard Śliwa.

Przemówienie Wójta Gminy Józefa Nowaka. [Treść przemówienia >>>]

Samorządowe Spotkanie Opłatkowe. Samorządowe Spotkanie Opłatkowe.
Występ młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Trzcianie. Proboszcz Władysłąw Midura pobłogosławił opłatki.
Samorządowe Spotkanie Opłatkowe. Samorządowe Spotkanie Opłatkowe.
Łamanie się opłatkiem i noworoczne życzenia. Toast za pomyślność w 2003 roku.

wstecz