Zima. PODSUMOWANIE II CZĘŚCI PROJEKTU
"CZTERY PORY ROKU"

Podsumowanie projektu "4 pory roku".

      18 lutego 2003 r. w Świetlica Gminna w Trzcianie zapełniła się rodzicami, nauczycielami i uczniami Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Trzcianie. Gościem specjalnym popisu uczniów był starszy wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty mgr Bogdan Szwajcer.

       Przybyłych gości powitała dyrektorka placówki mgr Anna Bielak. Poinformowała, że od początku roku szkolnego w szkole jest realizowany pod kierunkiem mgr Bronisławy Mikołajek projekt dydaktyczno-wychowawczy pt. "Cztery pory roku". Zrealizowano już jesień, teraz przyszła pora na podsumowanie zimy. Poczynając od przedszkolaków, a kończąc na szóstoklasistach, kolejno prezentowali się na estradzie młodzi interpreatorzy wierszy i piosenek. Ich recytacje i popisy wokalne były nagradzane brawami przez pozostałych uczniów i dorosłych uczestników tej szkolnej imprezy.

       Gratulując występu i dziękując nauczycielom za pracę przy realizacji projektu pan Bogdan Szwajcer powiedział: Szkoda, że na sali jest tak mało rodziców, bo wszystko tak pięknie zostało przygotowane i zaprezentowane. To bardzo dobrze, że pracujecie nad rozwijaniem talentów, które już pokazywały się gdzie indziej, np. na Festiwalu Piosenki w Łąkcie Dolnej. Oby takich projektów było więcej !

      Gratulacje i podziękowania należą się zarówno uczniom, jak i nauczycielom, którzy wkładają dużo pracy w realizację tego projektu. Ta metoda pracy szkoły jest coraz częściej stosowana w placówkach oświatowo-wychowawczych. Wymaga dużego zaangażowania wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy wspólnie realizują określone w projekcie zadania.   Za kilka tygodni rozpocznie się realizacja trzeciej części projektu poświęcona wiośnie.

Podsumowanie projektu "4 pory roku". Podsumowanie projektu "4 pory roku".
Prezentacje najmłodszych i nieco starszych
Podsumowanie projektu "4 pory roku". Podsumowanie projektu "4 pory roku".

podobały się uczniom, rodzicom, nauczycielom,

a także st. wizytatorowi Kuratorium Bogdanowi Szwajcerowi.

wstecz