WYBORY SOŁECKIE 2003

       Wybory sołtysów w Gminie Trzciana przeprowadzono zgodnie z ustalonym przez Radę Gminy harmonogramem.   

WYBRANI SOŁTYSI

1.    12 stycznia 2003r. w Leszczynie - sołtysem został wybrany dotychczasowy sołtys Pan Antoni Wołowiec.  

2.    12 stycznia 2003r. w Kierlikówce - sołtysem został wybrany dotychczasowy sołtys Pan Marcin Janiczek

3.    19 stycznia 2003r. w Łąkcie Dolnej - sołtysem został wybrany dotychczasowy sołtys Pan Franciszek Kukla

4.    19 stycznia 2003 r. w Ujeździe - sołtysem został wybrany  dotychczasowy sołtys Pan Stanisław Kącki

5.    26 stycznia 2003 r. w Rdzawie - sołtysem został wybrany dotychczasowy sołtys Pan Stefan Król.

6.    26 stycznia 2003 r. w Kamionnej - sołtysem został wybrany dotychczasowy sołtys Pan Piotr Legień.

7.    2 lutego 2003 r. w Trzcianie - sołtysem został wybrany dotychczasowy sołtys Eugeniusz Burek.

Antoni Wołowiec Marcin Janiczek Franciszek Kukla Stanisłąw Kącki Stefan Król Piotr Legień Eugeniusz Burek

Antoni Wołowiec

Marcin Janiczek Franciszek Kukla Stanisław Kącki Stefan Król Piotr Legień Eugeniusz Burek

 

wstecz