Dyplom

TRZCIANA LAUREATKĄ KONKURSU "MĄDRA GMINA"

   

    Skarbnik, Wójt i Sekretarz Gminy w Trzcianie z dyplomem i statuetką.

     Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie - instytucja powstała w 1991 roku na mocy porozumienia Wojewody Krakowskiego i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, której celem jest jest wspomaganie rozwoju głównych sektorów państwa obywatelskiego, a także krzewienie idei oraz metod ich partnerskiej współpracy w układach lokalnych i regionalnych, postanowił wyróżnić gminy, które najwięcej inwestują w rozwój zawodowy swoich pracowników. W tym celu opracowane zostały zasady Konkursu "Mądra Gmina", którego celem jest wyłonienie tych gmin z obszaru działania Instytutu, które najczęściej kierują pracowników swych urzędów lub jednostek prowadzonych przez urząd na szkolenia realizowane przez MISTiA.

     W pierwszej edycja Konkursu, która obejmowała lata 1991 - 1999, a jej rozstrzygnięcie wpisało się w program obchodów 10-lecia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, w kategorii gmin wiejskich wygrała Raba Niżna. Rok później wśród laureatów, po raz pierwszy znalazła się gmina Trzciana, która znalazła się wtedy na trzecim miejscu. Wygrał Gnojnik. W roku 2001 gminę Trzciana sklasyfikowano juz na miejscu drugim, za gmina Michałowice.
     W roku 2003, w kategorii gmin małych Trzciana była już najlepsza. 24 kwietnia 2003 r. w sali obrad krakowskiego magistratu Wójt Gminy Józef Nowak odebrał gratulacje, dyplom, statuetkę oraz nagrodę za zwycięstwo.

      Wypowiadając się do dziennikarza "Gazety Krakowskiej" stwierdził, że ta nagroda - to sukces wszystkich urzędników pracujących w Urzędzie Gminy w Trzcianie, wśród których przeważają ludzie młodzi, pełni zapału i chętnie biorący udział w szkoleniach organizowanych przez MISTiA. Dzięki inwestycjom w podnoszenie kwalifikacji urzędników, lepiej pracują, a tym samym mieszkańcy gminy są bardziej zadowoleni.
    Dzięki coraz lepszym kwalifikacjom kadry urzędniczej gmina Trzciana uzyskała już 300 tys. zł z unijnego funduszu SAPARD, za które skanalizowała centrum gminy i wybudowała drogę. Z unijnych funduszy gmina chce korzystać w dalszym ciągu. Złożyła wniosek o 6 mln zł na budowę oczyszczalni ścieków i wykonanie pierwszego etapu całościowego systemu kanalizacji. Z informacji Wójta Nowaka wynika, że już 10 proc. rolników z terenu gminy zdecydowało się utworzyć specjalistyczne gospodarstwa, by skutecznie rywalizować na unijnym rynku, a Ubojnia i Przetwórnia Drobiu "Exodus" uzyskała także europejski certyfikat jakości.

    

wstecz