EGZAMIN GIMNAZJALNY 2003

PG w Trzcianie - Oddział w Kamionnej - Egzamin gimnazjalny 2003.

       Uczniowie trzecich klas gimnazjów pisali w dniach 8 i 9 maja 2003 r. egzamin sprawdzający ich wiedzę i umiejętności z przedmiotów humanistycznych (w pierwszym dniu) oraz matematyczno-przyrodniczych. To pierwszy ich ważny w życiu egzamin, bo od liczby punktów, które uzyskają w obu egzaminach oraz na świadectwie ukończenia, zależeć będzie, czy dostaną się do wymarzonych szkół średnich.
       Na napisanie tego egzaminu w ich życiu gimnazjaliści mieli dwie godziny, uczniowie z dysleksją - trzy. Usadzeni zostali pojedynczo w ławkach, każdy otrzymał arkusz zadań. Musieli uporać się z zadaniami otwartymi, wymagającymi sformułowania własnej odpowiedzi oraz zamkniętymi, w których trzeba było zaznaczyć właściwą odpowiedź.

     Tegoroczny test humanistyczny poświęcony był tematyce teatru, nosił tytuł "W teatrze światła". Uczniowie mieli za zadanie m. in. napisać podanie do dyrektora teatru z prośbą o wypożyczenie kostiumów dla aktorów grających w szkolnym przedstawieniu "Antygona".   Test liczył 14 stron, składał się z 31 problemów. Znalazło się w nim 20 pytań wymagających wyboru jednej z czterech odpowiedzi. Odpowiadając na nie, należało oprzeć się na podanych tekstach o teatrze greckim, teatrze narodowym Bogusławskiego oraz na fragmentach wywiadów z aktorami. Wśród materiałów znalazł się również wiersz i ilustracje obrazów.

       Egzamin ma charakter zewnętrzny - wszyscy uczniowie w Polsce w tym samym czasie rozwiązują takie same zadania, które sprawdzane będą przez egzaminatorów z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Egzamin gimnazjalny jest powszechny i obowiązkowy. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogą przystąpić do sprawdzianu w wyznaczonym czasie, będą mogli zrobić to w terminie dodatkowym w czerwcu. 

       Na terenie gminy Trzciana egzaminy pisano w Publicznym Gimnazjum w Trzcianie, jego oddziale w Kamionnej oraz w klasie trzeciej Zespołu Szkół w Leszczynie.  W pracach komisji uczestniczyli po raz pierwszy przedstawiciele z innych szkół. W przypadku Gminy Trzciana byli to nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Iwkowej. Egzamin i pracę szkolnych komisji egzaminacyjnych obserwowali eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: Bogdan Szwajcer, Marią Łącka i Jan Rosiek. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w przeprowadzeniu egzaminu. Wszędzie egzamin przebiegał w poważnej, rzeczowej atmosferze, a uczniowie stanęli na wysokości zadania i nie naruszyli obowiązujących, surowych przepisów. Większość uznawała, że sprawdzian humanistyczny był nieco łatwiejszy od matematyczno-przyrodniczego. O tym, jaką liczbę punktów uzyskali uczniowie, dowiedzą się dopiero w początku czerwca.

 

wstecz