KANALIZACJA TRZCIANY

Prace przy wykopach pod sieć kanalizacyjną.

  3 stycznia 2003 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie kanalizacji centrum Trzciany. Już 2 kwietnia Urząd Gminy w Trzcianie przekazał plac budowy wykonawcy - Zakładowi Robót Budowlanych Józefa Jachorka z Żegociny, który ten przetarg wygrał . Niebawem ruszyły prace.

    Sieć kanalizacyjna przejmuje ścieki z 27 gospodarstw oraz apteki, sklepu ogólno-spożywczego, kółka rolniczego oraz plebani i odprowadzi je do oczyszczalni wybudowanej w pobliżu Urzędu Gminy w Trzcianie. Wartość umowy wynosi 178 tys.141 zł. Prace przy budowie sieci kanalizacyjnej mają się zakończyć do 30 czerwca br. Przed upływem tego terminu roboty muszą być odebrane, w przeciwnym razie przepadłaby dotacja z SAPARD-u wynosząca 123 tysiące złotych, a jest to aż 75 procent wszystkich kosztów.

     Intensywne opady deszczu w maju zahamowały nieco prace, ale wykonawca zdążył na czas i w terminie przekazał zbudowany system kanalizacji inwestorowi. Mieszkańćy wyrażali zadowolenie nie tylko z faktu zbudowania kanalizacji, ale także z jakości robót wykonanych przez firmę Pana Józefa Jachorka.

wstecz