Refrendum unijne 2003

REFERENDUM 2003

    Trwają przygotowania do przeprowadzenia na terenie kraju, w tym także na terenie Gminy Trzciana Referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Realizaując zadania wynikające z kalendarza referendalnego Wójt Gminy w Trzcianie wydał kilka zarządzeń. Publikujemy je poniżej.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Trzciana o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Trzciana.

  Na podstawie art.6 punkt 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. Nr 57, poz. 507 ) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Trzciana.
  Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji ds. referendum
  1 Sołectwa: Kamionna i Rdzawa Szkoła Podstawowa w Kamionnej
  2 Sołectwa: Kierlikówka i Ujazd Szkoła Podstawowa w Kierlikówce
  3 Sołectwo: Leszczyna Wiejski Dom Ludowy w Leszczynie
  4 Sołectwo: Łąkta Dolna
  Szkoła Podstawowa w Łąkcie Dolnej
  5
  Sołectwo: Trzciana
  Dom Strażaka w Trzcianie
  *Lokal wyborczy przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Zarządzenie Nr 26 /IV/2003 Wójta Gminy Trzciana z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie powołania Biura Referendalnego w URZĘDZIE GMINY W TRZCIANIE.

  W związku z uchwałą Sejmu RP z dnia 17 kwietnia 2003 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej ( Dz. U. Nr 66, poz.613 ), wyznaczeniu referendum na dzień 8 czerwca 2003 r. i zarządzeniu przeprowadzenia głosowania w referendum w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.

  § 1. Powołuję w Urzędzie Gminy w Trzcianie Biuro Referendalne w składzie osobowym:
  -Wanda Surma
  -Dorota Kuśnierz
  -Danuta Michniak Dutkiewicz
  -Bożena Jagielska
  -Grażyna Łabęda

  § 2. Zobowiązuję Biuro Referendalne do sprawowania nadzoru i koordynacji prac związanych z właściwym przygotowaniem lokali wyborczych na terenie Gminy Trzciana do referendum, przeprowadzenia szkolenia obwodowych komisji ds. referendum, dostarczenia komisjom kart do glosowania i materiałów pomocniczych do przeprowadzenia referendum oraz pełnienia dyżurów w dniach 7 i 8 czerwca w biurze ELiDO Urzędu Gminy w Trzcianie.

  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 • Zarządzenie Nr 27 /IV/2003 Wójta Gminy Trzciana z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie powołania w Gminie Trzciana obwodowych komisji do spraw referendum.

  Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym /Dz. U. Nr 57, poz.507/ w związku z uchwałą Sejmu RP z dnia 17 kwietnia 2003 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej ( Dz. U. Nr 66, poz.613 ), wyznaczeniu referendum na dzień 8 czerwca 2003 r. i zarządzeniu przeprowadzenia głosowania w referendum w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.

  Wójt Gminy Trzciana zarządza co następuje :

  § 1.
  W celu przeprowadzenia głosowania w referendum w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. powołuje się w Gminie Trzciana obwodowe komisje do spraw referendum jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

  § 2.
  Składy osobowe obwodowych komisji do spraw referendum zostaną podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

  § 3.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • Załącznik Nr 1
  do Zarządzenia Nr 27 /IV/2003 Wójta Gminy Trzciana z dnia 21 maja 2003 r.

  Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Kamionnej:
  1.Kamil Musialski
  2.Jan Artymiak
  3.Stanisław Piasecki
  4.Andrzej Dudziak
  5.Łukasz Mroczek
  6.Maria Jaskułowska
  7.Michał Mech
  8.Mirosław Rybka
  9.Dominika Legień
  10.Marzena Anielska
  11. Jerzy Dudek

  Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 2 w Kierlikówce:
  1.Patrycja Musialska
  2.Danuta Fortuna
  3.Piotr Legień
  4.Jan Waligóra
  5.Andrzej Mech
  6.Iwona Stabrawa
  7.Cecylia Mech
  8.Dominik Dudek
  9.Augustyn Pastuszak
  10.Lucyna Wrona
  11.Mariusz Lipnicki

  Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 3 w Leszczynie:
  1.Andrzej Dudziak,
  2.Maria Pietroń
  3.Maria Duda
  4.Augustyn Leśniak
  5.Łukasz Dudek
  6.Franciszka Pawlicka
  7.Wojciech Kurczak
  8. Magdalena Zelek
  9.Sabina Bobek
  10.Zofia Piwowarczyk
  11.Maria Szaraj

  Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 4 w Łąkcie Dolnej:
  1.Marek Przybyłko
  2.Halina Pietras
  3.Katarzyna Błoniarz
  4.Fanciszek Kukla
  5.Katarzyna Dudek
  6.Janusz Rusak
  7.Anna Studzińska
  8.Roman Dudek
  9. Krzysztof Pastuszak
  10.Irena Kukla
  11.Halina Mech

  Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 5 w Trzcianie:
  1.Józef Musialski
  2.Wiesław Matląg
  3.Stanisława Opioła
  4.Regina Wojewoda
  5.Iwona Stochel
  6.Cecylia Rusak
  7.Stanisława Dudziak
  8.Andrzej Rybka
  9.Irena Tracz
  10.Barbara Kukla
  11.Anna Cierniak

WYNIKI GŁOSOWANIA NA TERENIE GMINY TRZCIANA

Obwód Uprawnionych Wzięło udział Frekwencja TAK % NIE

1. Kamionna-Rdzawa

698 425 60,9% 221 52,2 202

2. Kierlikówka-Ujazd

582 340 58,4% 179 53,6 155

3. Leszczyna

556 315 56,6% 164 52,1 151

4. Łąkta Dolna

695 406 58,4% 225 55,4 181

5. Trzciana

1055 596 56,5% 366 61,8 226
GMINA 58,1% 55,5% 44,5%

Uwaga: w zestawieniu brak danych o ilości głosów nieważnych.

wstecz