INWESTYCJA   ZAKOŃCZONA !!

Nowy budynek szkolny w Kamionnej.

     W dniu 30 kwietnia 2003 roku  zakończono inwestycję pod nazwą "Budowa Szkoły Podstawowej w Kamionnej". Jej odbiór odbył się 6 maja br. Dokonali go: Józef Nowak - Wójt Gminy Trzciana, Stanisław Kowalczyk - Insp. ds. inwestycji UG w Trzcianie, Krzysztof Janusz - reprezentujący Zakład Energetyczny w Bochni, Mariusz Piszczek - inspektor nadzoru, Ryszard Trojanowski - inspektor nadzoru, Józef Golonko - w imieniu wykonawcy Dyrektor Przedsiębiorstwa Usług Budowlanych "Budrem" oraz Piotr Lupa - kierownik budowy.

    Budowa Szkoły Podstawowej w Kamionnej został rozpoczęta została w 1995 roku. Wtedy, przy duzym udziale miejscowej ludności, pracującej przy budowie w czynie społecznym, wykonano fundamenty. Rok później zaprzestano jednak robót, bo brakło pieniędzy na kontynuowanie tej inwestycji. Stale jednak, metodą małych kroków, kontynuowano inwestycję. W 1998 roku na obiekcie połozono dach. Przełomowym był rok 2001. Wykonano wtedy tynki wewnątrz budynku, zrobiono wewnętrzne instalacje. Całkowity koszt inwestycji to około 2.650 tys. zł. Odebrane ostatnio roboty osiągnęły wartość 707.225 zł. Efekt rzeczowy inwestycji to: 11 sal lekcyjnych, zastępcza sala gimnastyczna, biblioteka z czytelnią, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora i sekretariat, a także przyłącza: wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne. Teren wokół obiektu został ukształtowany, wykonane zostały asfaltowe drogi dojazdowe, drogi dojścia, a plac przyszkolny wykonano z kostki brukowej.

     Komisja uznała przy odbiorze, że w celu uzyskania pełnego efektu estetycznego trzeba wykonać jeszcze: elewację, podbicie okapów oraz ogrodzenie. Zaś w trosce o pełny i prawidłowy rozwój fizyczny młodzieży należy wybudować zaplecze sportowe tj. salę gimnastyczną oraz zespół boisk sportowych, na które istnieje zatwierdzony projekt techniczny i wszelkie niezbędne pozwolenia.

    
Oficjalne przekazanie nowej szkoły do użytku zaplanowano na dzień 31 maja br. Wójt Gminy Trzciana, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionnej oraz Rada Rodziców przewidzieli rozpoczęcie uroczystości Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Kamionnej o godz. 14.00. Półtorej godziny później nastąpi poświęcenie nowego obiektu, po którym przemawiać będą goście. Potem wystąpi młodzież szkolna. Będzie mieć za co dziękować władzom samorządowym gminy, tym, którzy finansowali tę inwestycję oraz wykonawcom; bo obiekt jest pięknie usytuowany i starannie zaplanowany. Młodemu pokoleniu Kamionnej służy już od grudnia 2002 roku, bo właśnie wtedy przeniesiono tu sprzęt i rozpoczęto naukę.

Biblioteka szkolna. Sala nauczania początkowego. Sala oddziału przedszkolnego. Pracownia komputerowa.

Biblioteka szkolna.

Sala nauczania początkowego. Sala oddziału przedszkolnego. Pracownia komputerowa.
wstecz