Stanisław Usarz 1919-2003

ZMARŁ
ZASŁUŻONY PEDAGOG

Stanisław Usarz
(1919 - 2003)

Nekrolog

Pogrzeb Ś.P. Stanisława Usarza.
Mszę św. odprawił Ks. proboszcz Adam Bajorek, a nabożeństwo pogrzebowe uczeń Stanisława Usarza, ks. Leszek Dudziak.

Pogrzeb Ś.P. Stanisława Usarza.
Kondukt pogrzebowy w drodze na cmentarz.

Pogrzeb Ś.P. Stanisława Usarza.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Kamionnej.

    Stanisław Usarz urodził się 10 października 1919 roku. Pochodził z Burzyna koło Tuchowa. Kronika szkoły w Kamionnej podaje, że Stanisław Usarz przybył tu do pracy jako nauczyciel kontraktowy w roku 1947. Objął klasy II i IV. W roku 1948, z braku mieszkań dla nauczycieli, óczesny kierownik szkoły Grzegorz Hodowański, zdecydował zamienić kancelarię szkolną na pokój mieszkalny i właśnie w tym pokoju zamieszkał Stanisław Usarz. Z dniem 1 września 1951 roku Stanisław Usarz został powołany przez Wydział Oświaty Powiatowej Rady Narodowej w Bochni na stanowisko kierownika Szkoły w Kamionnej. W kronice szkolnej zapisał wtedy: "Szkołę odebrałem nie przygotowaną do zajęć. W dwóch ostatnich dniach przeprowadzono bielenie, remonty". W szkole uczyło się wtedy 169 uczniów. Pan Stanisław uczył tu głównie historii, wpajając swoim uczniom patriotyzm i umiłowanie własnej małej Ojczyzny.
    Kronika szkolna podaje dalsze szczegóły z życia Stanisława Usarza. Zapisano tam, że w październiku 1952 roku musiał wyjechać do szpitala z powodu choroby oka. W 1954 roku kierownik zdecydował się na rozbudowę budynku. Dobudowane zostało pietro, a obok szkoły dom kolonijny. W grudniu 1959 roku Stanisław Usarz w nagrodę za pracę społeczną z młodzieżą (koło ZMW) wyjechał na wycieczkę do Węgier i Czechosłowacji. W 1965 roku kierownik Usarz musiał udać się na urlop zdrowotny. Ostatni zapis w kronice szkolnej, dotyczący Stanisława Usarza, pochodzi z 1976 roku. Napisano wtedy, że po zmianach organizacyjnych do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Żegocinie odeszły klasy V-VIII, a z nimi wielu nauczycieli. W Kamionnej pozostali jedynie państwo Usarzowie.
    Potem kronika się urywa, a następny zapis pochodzi dopiero z 1981 roku, gdy dyrektorem szkoły była już pani Stanisława Kurzeja, a państwo Usarzowie już nie pracowali w szkole. Stanisław Usarz zakończył pracę z dniem 21 sierpnia 1977 roku, kiedy to Zbiorcza Szkołą Gminna w Żegocinie (szkoła w Kamionnej była wówczas jedynie Punktem Filialnym) rozwiązała z nim umowę o pracę. Od tej chwili przeszedł na emeryturę.
    Z rozmów z luźmi, którzy się z nim przyjaźnili można się dowiedzieć, że m. in. zajmował się sprawą przekazania na cele szkolne działki, na której pod koniec jego życia, stanęła wreszcie szkoła. Miał więc satysfakcję, kiedy w końcu maja 2003 roku , mógł uczestniczyć wraz z małżonką Stanisławą, w uroczystym poświęceniu i przekazaniu budynku nowego budynku szkolnego.
   W zmarłym zasłużonym pedagogu, Kamionna utraciła nie tylko wychowawcę wielu pokoleń, ale także "żywą encyklopedię" - jak to określił odprawiający żałobną mszę świetą proboszcz Adam Bajorek. Wypada także żałować, że nikt wspomnień Stanisława Usarza nie spisał. Zabrał więc do grobu wiadomości o tym, jak rozwijała się Kamionna i jej szkoła po drugiej wojnie światowej. Liczna obecność mieszkańców Kamionnej na pogrzebie świadczy jednak o tym, że pamięć o zasłużonym nauczycielu i kierowniku szkoły - Stanisławie Usarzu - trwać tu będzie długo.

[wstecz]