BUDOWA PARKINGU

Budowa parkingu w centrum Trzciany.

       Od kilku tygodni pracownicy Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego z Brzeska budują w centrum Trzciany parking. Jest ulokowany w pobliżu budynku poczty, kilku sklepów. Będzie miał powierzchnię około 2000 m 2 . Inwestycja,  finansowana z budżetu gminy (70 tys. zł), realizowana jest w dwóch etapach. Pierwszy zakłada utwardzenie i wyasfaltowanie parkingu oraz położonego na jego skraju placu handlowego. Druga, która realizowana będzie w późniejszym czasie, polegać będzie na urządzeniu za parkiem, w stronę Potoku Saneckiego placu rekreacyjnego, w którym znajda się alejki spacerowe, place zabaw dla dzieci, ławeczki. Przypomnijmy, że właśnie w tym miejscu w roku 2000 młodzież szkolna, nauczyciele, pracownicy gminy, sołtys - posadzili tu ponad 100 dębów tzw. milenijnych.

      Remont ciągu drogowego w centrum Trzciany trwa już dłuższy czas. Dotychczas wymieniono nawierzchnię przed apteką, gdzie położono kostkę brukową, wykonano kanalizację burzową, zbudowano nowe chodniki prowadzące od tzw. rynku do budynku szkoły. Namalowane zostały przejścia dla pieszych, postawione nowe znaki drogowe. Na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w stronę Ujazdu i Kamionnej postawione zostały tablice informacyjne przedstawiające trzciańskie trasy rowerowe oraz informujące o Stacji Narciarskiej Kamionna - Laskowa. Dzięki tym inwestycjom wzrośnie ilość miejsc parkingowych, a przejście od rynku w stronę szkoły, ośrodka zdrowia i urzędu gminy stanie się bezpieczniejsze. Poprawi się również estetyka tego miejsca.

Parking prawie gotowy - 1.10.2003 r.

wstecz