TRZECI KOMPUTER OD FUNDACJI

Uczestnicy uroczystości przekazania zestawu komputerowego dla Filii GBP w Łąkcie Dolnej.

Uczestnicy uroczystości przekazania sprzętu komputerowego dla biblioteki w Łąkcie Dolnej.

       8 grudnia 2003 roku kolejny, trzeci już w gminie Trzciana zestaw komputerowy trafił do wiejskiej biblioteki - tym razem do Filii GBP w Łąkcie Dolnej. Przywieźli go - robiąc mikołajkową niespodziankę - szefowie Fundacji - Prezes Wojciech Filemonowicz oraz Joanna Brzozowska - Vice Prezes Zarządu. W ceremonii przekazania sprzętu uczestniczyło kilku znamienitych gości, m. in. senator Mieczysław Mietła, Przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Bochni Eugeniusz Konieczny, Kierowniczka Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni Ludmiła Gut. Rolę gospodarzy pełnili Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak i kierowniczka Filii GBP w Łąkcie Dolnej Elżbieta Rosiek.

      Przybyłych gości powitał Wójt Gminy Józef Nowak. Wyraził radość z mikołajowej wizyty przedstawicieli Fundacji im. Andrzeja Urbańczyka, którzy przywieźli dla biblioteki wspaniały dar. Przypomniał jednocześnie, że Fundacja ta pomogła już tej niewielkiej wsi, organizując i finansując tu w ubiegłym roku kurs języka angielskiego, z którego skorzystało 15 dorosłych mieszkańców wsi. Głos zabrał także senator Mieczysław Mietła. - Przyjechałem tu na specjalne zaproszenie Wójta Gminy Józefa Nowaka, ale także dlatego, że bardzo się cieszę z faktu, że Fundacja im. Andrzeja Urbańczyka ofiarowując komputery wiejskim bibliotekom otwiera dla tych społeczności okno na wielki świat i ułatwia dostęp do każdej biblioteki na świecie. Może w tej miejscowości jest taki talent, jak aktualny mistrz świata w programowaniu komputerowym Tomasz Czajka i dzięki temu komputerowi wejdzie na światowy rynek informatyczny - powiedział senator.

      Prezes Zarządu Wojciech Filemonowicz przypomniał podstawowe założenia programów realizowanych przez Fundację im. Andrzeja Urbańczyka, zwracając szczególną uwagę na program "Dajmy młodzieży równe szanse", wymyślony przez pania Joannę Brzozowską. - Ten program najbardziej oddaje to, co chciał robić tragicznie zmarły Andrzej Urbańczyk - stwierdził Prezes Fundacji. Trzeba uczciwie przyznać, że gwałtownie spada poziom uczestnictwa ludzi w życiu edukacyjnym i kulturalnym. Jednym z powodów jest mały dostęp do kultura i możliwości edukacyjnych.   Niektórzy nawet mówią, że we wsiach mamy do czynienia z "pustynią" edukacyjną i kulturalną. Podejmując próbę przeciwdziałania tej sytuacji, Fundacja im. Andrzeja Urbańczyka przygotowała właśnie program "Dajmy młodzieży równe szanse", którego celem jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży szkolnej ze wsi i małych miast. Dwie podstawowe formy realizacji tego zadania to finansowanie kursów językowych oraz bezpłatne przekazywanie zestawów komputerowych dla wiejskich szkół i bibliotek.
    Łąkta Górna to niewielka wioska, w której mieszka około 950 mieszkańców. Jest tu szkoła podstawowa, świetlica wiejska, remiza OSP, parę sklepów. Podstawowym źródłem dochodów ludności jest rolnictwo, z którego obecnie trudno wyżyć, bo gospodarstwa są niewielkie i produkują głównie na potrzeby własne właścicieli. Prywatna przedsiębiorczość dopiero raczkuje. Ludziom żyje się więc ciężko. Tylko w paru domach jest komputer i to nie zawsze podłączony do internetu. Znając to środowisko i jego problemy Wójt Józef Nowak zaproponował, aby Fundacja pomyślała o programie wyposażania świetlic wiejskich w niewielkie sieci komputerowe, dzięki którym dzieci, młodzież i także dorośli mieszkańcy wiosek mieliby możliwość bezpłatnego korzystania z kawiarenek internetowych.

     Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Łąkcie Dolnej mieści się w wielofunkcyjnym budynku, w którym jest także remiza OSP oraz świetlica wiejska. Istnieje od 1970 roku. Cztery lata później rozpoczęła tu pracę obecna kierowniczka Filii pani Elżbieta Rosiek. W jednaj sali na piętrze budynku zgromadzono około 6 tysięcy książek. Z usług biblioteki, czynnej trzy razy w tygodniu (wtorek, czwartek, sobota) korzysta około 330 czytelników. To głównie młodzież szkolna, która pożycza tu głównie lektury szkolne oraz na miejscu korzysta z encyklopedii i słowników.

      Przekazując multimedialny zestaw komputerowy łąkieckiej bibliotece Vice Prezes Fundacji Joanna Brzozowska stwierdziła, że ten komputer i stałe łącze internetowe pozwolą młodzieży i także osobom starszym dotrzeć do takiej wiedzy, do jakiej nie można dotrzeć innymi drogami. - Może pozwoli także zwiększyć młodym ludziom poziom edukacji i tym samym szanse na rynku pracy - powiedziała, przekazując bibliotekarce, pani Elżbiecie Rosiek dokumenty przekazania sprzętu.

     W ten sposób 148 komputer ofiarowany przez Fundację w tym roku trafił "pod strzechy". Za wspaniały dar podziękowali w imieniu użytkowników biblioteki uczniowie ze szkoły podstawowej: Magda Mól i Mateusz Dudek, którzy wręczyli przedstawicielom Fundacji piękne bukiety kwiatów. Dzięki temu darowi - już niebawem, jak tylko komputer zostanie podłączony do internetu, będą mogli także w soboty szukać wiedzy potrzebnej w szkole i doskonalić swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera, z którym spotykają się na zajęciach z informatyki w swojej szkole.

     Z daru Fundacji bardzo zadowolona była także pracująca w tej bibliotece na pół etatu Elżbieta Rosiek. - Komputer to będzie nasze okno na świat. Tylko parę osób ma bowiem we wsi dostęp do internetu w domu. Sprzęt komputerowy będzie pomocny zwłaszcza gimnazjalistom, którzy uczą się w szkole, w Trzcianie, ale tutaj, w bibliotece, często szukają  różnych informacji. Nie zawsze je znajdą, bo nasze zbiory są niewielkie i niepełne, a przecież wiadomo, że internet to dziś podstawowe źródło informacji. abym także bardzo podziękować Fundacji za ubiegłoroczny kurs języka angielskiego, bo jakoś nie było do tej pory okazji tego uczynić - powiedziała po zakończeniu ceremonii przekazania sprzętu kierowniczka filii Gminnej Biblioteki Publicznej mającej swoją siedzibę w Trzcianie i kierowanej przez panią Annę Cierniak, która także była obecna na uroczystości i może być bardzo zadowolona, bo to już trzeci komputer - dar Fundacji im. A. Urbańczyka, który trafił do kierowanych przez nią bibliotek. Pani kierownik wierzy, że nie jest to ostatni - tak miły i potrzebny dar krakowskiej Fundacji.

       Z pewnością na podobny dar mogą też liczyć najmniejsze szkoły działające na terenie gminy, bo Fundacja przekazuje komputery także do bibliotek szkolnych. W najbliższy piątek taki komputer otrzyma np. bibioteka szkoły podstawowej w pobliskiej Żegocinie.

Wójt Gminy Józef Nowak powitał przybyłych gości. W oczekiwaniu na przekazanie sprzętu komputerowego.
Elżbieta Rosiek przyjęła dokumenty przekazania zestawu komputerowego od Joanny Brzozowskiej - Vice Prezesa Fundacji im. A. Urbańczyka. Podziękowania od łąkieckiej młodzieży przyjmują: Joanna Brzozowska i Wojciech Filemonowicz.

wstecz