6.01.2003

SPOTKANIE OPŁATKOWE

      Noworoczne spotkania opłatkowe samorządu ze społecznym aktywem stały się już tradycją młodej trzciańskiej gminy. 6 stycznia 2004 r. w Świetlicy Gminnej  w Trzcianie spotkali się radni, kierownicy gminnych instytucji, przedsiębiorcy, pracownicy administracji, sołtysi, księża tutejszej parafii. Zaproszono także gości. Przybyli m. in. Radca Wojewody Zdzisław Płaneta, radny powiatowy Wiesław Kukla i Kierownik Posterunku w Trzcianie Jacek Trzeciak.

      Uroczyste spotkanie rozpoczął występ zespołu wokalno-muzycznego, działąjącego przy Publicznym Gimnazjum w Trzcianie i prowadzonego przez nauczycielkę muzyki Martę Błasińską. Potem przemawiał Wójt Gminy Józef Nowak, który powitał przybyłych gości, a następnie podsumował miniony rok. Przypomniał między innymi, że w 2003 roku przekazano do użytku nową szkołę w Kamionnej, przeprowadzono remont kapitalny Wiejskiego Domu Ludowego w Leszczynie, wyasfaltowano kilka odcinków dróg i plac w centrum Trzciany, uregulowano kilka odcinków rzek na terenie gminy, wyremontowano boisko sportowe w Rdzawie, wykonano kanalizację w centrum Trzciany oraz kontynuowano remonty na cmentarzach wojennych. Zanim gospodarz gminy złożył wszystkim noworoczne życzenia, powiedział też kilka słów o planach na rok bieżący. Wspomniał między innymi o wnioskach złożonych do SAPARD-u, dotyczących m. in. budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków oraz remontów dróg. 

     Po poświęceniu opłatków przez księdza Władysława Jemiołę wszyscy uczestnicy spotkanie złożyli sobie noworoczne życzenia, a Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Śliwa wzniósł okolicznościowy toast. Przemawiał także Zdzisław Płaneta, który pogratulował gminie osiągnięć i złożył życzenia. Powiedział także, że po powodzi z 1997 roku gmina nie tylko zdążyła się odbudować, ale też wypiękniała.

     W końcowej części spotkania jego uczestnicy gościli się przysmakami przygotowanymi przez młodzież szkolną Zespołu Szkół z Dąbrowicy, którymi opiekowała się pani Anna Jop. Wszystko to odbywało się w scenerii przygotowanej przez pracowników świetlic wiejskich, pracujących pod kierownictwem nowego Kierownika Świetlicy Gminnej Pawła Sroki.

NOWOROCZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE

Fot. PB

wstecz