Strona główna

GMINA TRZCIANA - PODSUMOWANIE ROKU 2003

ROK 2003 W GMINIE TRZCIANA

     Serwis trzciana.pl poprosił Wójta Józefa Nowaka, o dokonanie podsumowania minionego, 2003 roku. Gospodarz gminy odniósł się do wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego gminy.

DEMOGRAFIA:

      Niepokoi mnie zbyt mała liczba urodzin, których w 2003 roku było 49. Sytuacja w poszczególnych wioskach jest następująca: w Kamionnej urodziło się 5 dzieci, w Kierlikówce 4, Leszczyna 6, Łąkta Dolna 13, Rdzawa 3, Ujazd 5, Trzciana 13. W 2003 r. zmarło w naszej gminie 38 osób. Zawarto 50 małżeństw. Z pobytu stałego wymeldowało się 41 osób, a zameldowało na pobyt stały 57. Na terenie gminy Trzciana na koniec roku mieszkało więc 5135 osób, czyli o 22 więcej niż w roku poprzednim. Można zauważyć tendencje malejące. Potwierdził to Narodowy Spis Powszechny. Jest to sytuacja niekorzystna i niestety odzwierciedlają się także u nas tendencje z całego kraju.

ROLNICTWO:

     Dla rolników rok 2003 był okresem wielu szkoleń, w tym np. dotyczących dopłat bezpośrednich. Różne było zainteresowanie rolników tymi szkoleniami. Największe było w Łąkcie Dolnej, gdzie sala nie mogła pomieścić chętnych zdobycia wiedzy, w pozostałych było przeciętne. Zorganizowaliśmy w Trzcianie szkolenie na temat dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej, o konieczności zakładania grup producenckich, jako elementu ochrony działalności rolniczej przed konkurencją zewnętrzną, ale zainteresowanie było małe i widać, że trudno jest przekonać rolników do tego, aby zaczęli działać razem. Te obawy mają genezą w latach poprzednich, kiedy to spółdzielczość nie funkcjonowała tak, jak oczekiwali tego rolnicy. Rozmawiałem z większymi producentami pomidorów i jabłek, ale brakuje im wzajemnego zaufania do tworzenia grup producenckich. Obawiają się także płacenia podatków dochodowych i prowadzenia księgowości. Na terenie gminy jest kilka zakładów, które są związane z produkcją rolniczą. To np. Zakład Przetwórstwa Drobiu "Exodus" w Trzcianie, "Gallod" w Leszczynie. Radzą sobie nieźle. Np. "Exodus" bardzo intensywnie inwestuje w rozwój zakładu, trwa dostosowanie zakładu do wymogów Unii Europejskiej. Martwi mnie jednak to, że nie ma oddziaływania tego zakładu na produkcję rolniczą na terenie gminy. Rynek jest tutaj dosyć szeroki, jeśli chodzi o zbyt żywca drobiowego, ale współpraca z producentami drobiu z tego terenu ma charakter chwilowy i jest niewielka.

OŚWIATA:

      Miniony rok był dosyć dobry, jeśli chodzi o inwestycje i remonty, były natomiast problemy z wydatkami bieżącymi. Subwencji oświatowej nie wystarczyło na wydatki bieżące szkół. W związku z tym musiały wystąpić oszczędności w wydatkowaniu, zwłaszcza w dziedzinie środków własnych. Mieliśmy trudności w wypłacie odpraw dla zwalnianych nauczycieli, nagrody jubileuszowe. W listopadzie wyliczyliśmy, że braknie około 160 tysięcy złotych. Ale ograniczając wydatki w innych działach, ostatecznie udało się odprawy i jubileuszówki wypłacić. Nie starczyło natomiast na nagrody dla nauczycieli. Udało się natomiast w pełni sfinalizować budowę szkoły w Kamionnej, były przeprowadzone remonty w Gimnazjum w Trzcianie i szkoły w Rdzawie. Niska liczba urodzeń zmusi nas do tego, aby na 2006 rok przygotować program oszczędnościowy dla oświaty. Możemy brać pod uwagę dwa rozwiązania. Pierwszy to zawiązanie stowarzyszeń takich jak są już w Rdzawie czy Kamionnej, które będą prowadzić szkoły, a drugie to jest likwidacja niektórych placówek. Nie chcę się jednak dzisiaj wypowiadać których. Na pewno będzie decydować o tym liczba uczniów w szkole.

KULTURA:

     Działalność kulturalna prowadzona była w stopniu umiarkowanym. Dobrze wypadło Święto Gminy połączone z Powiatowym Świętem Policji. Zadecydowało o tym duże zaangażowanie pani Wierzbickiej (Kierowniczki Świetlicy Gminnej), strażaków i sponsorów, którzy nas nie zawiedli. Natomiast słaba wyglądała bieżąca działalność Świetlicy Gminnej i dlatego podjęliśmy działania w celu poprawy tej sytuacji. Ogłosiliśmy konkurs i z 13 kandydatów na to stanowisko wybraliśmy Pawła Srokę, którego zatrudniliśmy na okres próbny. Pierwsze opinie o jego pracy ze strony środowiska są pozytywne.

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA:

      Tradycyjnie już najlepszą działalnością wykazują się jednostki OSP. W każdej wsi jest jednostka, a ich działalność jest dobra i prowadzona z dużym zaangażowaniem. Obawiam się jednak, że po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących działalności finansowo-ekonomicznej jednostek OSP, mogą wystąpić trudności i zniechęcenie. Wyposażenie straży nie jest najgorsze, a my - jako gmina - musimy znaleźć środki na funkcjonowanie bojowe straży. Doceniamy również działalność strażackiej orkiestry dętej z Leszczyny, która uświetnia uroczystości gminne i kościelne. Dlatego z myślą o tej orkiestrze i leszczyńskiej młodzieży uznaliśmy, że należy dokonać remontu kapitalnego Domu Ludowego, w którym znajduje się także remiza. Słabsza jest natomiast działalność Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana, co wynika m. in. ze znacznego obciążenia prezesa zarządu licznymi obowiązkami.

OPIEKA SPOŁECZNA:

      Sprawę opieki społecznej można rozpatrywać w dwóch aspektach potrzeb ludzi i naszych możliwości. Wg mnie pomoc trafiła tam, gdzie powinna. Są jednak osoby uważające, że bez wysiłku z ich strony winny one otrzymać pełne zabezpieczenie ze strony gminy. Bardzo dobrze układa nam się współpraca z Caritasem, działającym przy parafii w Trzcianie. Na pewno nie stać nas na zabezpieczenie wszystkich potrzeb, ale niezbędne minimum jest zabezpieczone.

SPORT:

      Gmina ma wielu zdolnych młodych sportowców. To efekt pracy szkolnych klubów sportowych. Cieszymy się z sukcesów tenisistów stołowych - braci Osików z Leszczyny, biegaczy: Karola Pastuszaka z Kamionnej i Magdy Mrugacz z Kierlikówki. Samorząd Gminny dotuje także klub piłkarski Trzciana 2000. W minionym roku klub ten nie spełnił naszych oczekiwań sportowych, ale jest usprawiedliwiony, bo w rundzie jesiennej nie mógł korzystać z własnego boiska, albowiem prowadzony był jego remont. Wykonano remont kapitalny nawierzchni. Franciszek Zatorski jako kierownik obiektu w Rdzawie dołożył wielu starań, aby obiekt był jak najlepiej przygotowany do nowego sezonu. Jest też nadzieja na obrodzenie tego stadionu.

SŁUŻBA ZDROWIA:

      Ze służbą zdrowia nie było żadnych problemów. W 2003 r. Ośrodek Zdrowia w Trzcianie wzbogacił się o nowy sprzęt i wyposażenie. Bardzo dobrze układa się współpraca z Kierownikiem Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej panią doktor Jakubowską. Przekazaliśmy dotację na remont pietra i zakup autoklawu oraz komputera wspartą środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Jest natomiast problem z pełnym finansowaniem świadczeń medycznych, wynikający z ograniczenia kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nowe przepisy utrudniły nam także funkcjonowanie gabinetu rehabilitacji, bo musi być w nim zatrudniony mgr rehabilitacji.

TURYSTYKA:

      Zostały oznakowane i oddane do użytku trzy trasy rowerowe. Było to możliwe dzięki pomocy finansowej Fundacji "Partnerstwo dla Środowiska". Przekonuję rolników do rozwijania usług agroturystycznych, ale liczba gospodarstw świadczących takie usługi się nie zwiększa, mimo, że dochody z tej działalności mogą uzupełnić dochody gospodarstwa domowego rolnika. Nasza gmina została włączona do "Małopolskiego Szlaku Owocowego". Przed urzędem gminy i przed siedmioma gospodarstwami postawione zostały duże tablice informacyjne.

PROMOCJA:

      Promocja - to zadanie przypisane do Świetlicy Gminnej. Wydany został własny folder promocyjny gminy.  Prowadzimy też serwis internetowy gminy. Czytam opinie internautów i z przykrością musze stwierdzić, że nie mogę spełnić ich wszystkich postulatów, np. dotyczących oświetlenia czy naprawy dróg. Mogę jedynie interweniować u właścicieli i to zresztą uczyniłem. Jest wiele opinii pozytywnych, dających satysfakcję i mobilizujących do dalszego działania.

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA:

      Do sukcesów zaliczę: zakończenie budowy i oddanie do użytku budynku szkolnego w Kamionnej, remont kapitalny Domu Ludowego w Leszczynie. Nie zaprzepaściliśmy szansy na uzyskanie środków z SAPARD-u (230 tys. zł) na kanalizację części Trzciany i modernizację drogi w Kierlikówce.

NIEPOWODZENIA:

     Myślę, że nie udało nam się zakończyć sukcesem przyjęcia wniosków złożonych do Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (jeden z trzech złożonych wniosków, dotyczący budowy sali gimnastycznej w Trzcianie ma jednak pewną szansę realizacji). Niepowodzeniem zakończyła się także sprawa budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków w przysiółku Libichowa. Tam jest dobre miejsce na budowę oczyszczalni nieuciążliwej dla otoczenia, ale mieszkańcy tego przysiółka żadnych argumentów nie przyjmuje do swojej wiadomości. Mamy pozwolenie na budowę, wykupiliśmy dodatkową działkę, ale ludzie protestują. Nie mam do niuch pretensji, bo ich działania są zgodne z prawem. Chciałbym jednak, aby był tworzony pozytywny klimat pod inwestycje służące wszystkim. Nie udało się też do dzisiaj otrzymać promesy z SAPARD (trzy wnioski na budowę dróg, na budowę kanalizacji przyzagrodowych). Mam jednak nadzieję, że ta sprawa zakończy się ostatecznie po naszej myśli.

ŻYCZENIA NA 2004 ROK:

      Aby w 2004 roku mieszkańcom żyło się lżej, by mieli więcej pieniędzy, co pozwoliłoby im spokojnie patrzeć w przyszłość i aby było więcej dzieci, co pozwoliłoby zmniejszyć troski dotyczące funkcjonowania oświaty.

wstecz