III KONKURS RECYTATORSKI
HERBERT - POETA NIEPOKORNY
TRZCIANA - 25.03.2004

III Konkurs Recytatorski "Herbert - poeta niepokorny".

III Konkurs Recytatorski "Herbert - poeta niepokorny" odbył się w scenografii autorstwa Marii Jaskułowskiej i Pawła Sroki.

      Publiczne Gimnazjum im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Trzcianie już po raz trzeci zorganizowało Konkurs Recytatorski "Herbert - poeta niepokorny". 25 marca 2004 r. w zastępczej sali gimnastycznej trzciańskiego gimnazjum konkursowemu jury zaprezentowało sie 30 uczniów z gimnazjów w: Królówce, Mikluszowicach, Nowym Wiśniczu, Leszczynie, Żegocinie, Kamionnej, Rozdzielu, Rajbrocie, Łapczycy, Iwkowej, Starej Wsi (pow. limanowski), Starym Wiśniczu, Łąkcie Górnej, Wojakowej, Lipnicy Murowanej, Łapanowie oraz Trzcianie. Deklamacje odbywały się w scenografii zaprojektowanej przez Marię Jaskułowską i Pawła Srokę.

      Po otwarciu konkursu przez dyrektora Publicznego Gimnazjum w Trzcianie mgr Zbigniewa Solaka, powitaniu gości (m. in. Sekretarza Urzędu Gminy w Trzcianie Danuty Michniak-Dutkiewicz) i przedstawieniu jury, głos zabrali prowadzący konkursowe przesłuchania uczniowie trzciańskiego gimnazjum: Paulina Kędra i Adrian Cempura. Kolejno zapowiadali występujących daklamatorów. Konkursowe jury, pracujące w składzie:  Bogdan Szwajcer (Wizytator Małopolskiego Kuratotorium) - przewodniczący, Anna Bielak, Teresa Mrugacz, Izabela Sroka, Bożena Torzewska uważnie słuchało recytacji, zwracając szczególną uwagę na:  stopień opanowania tekstów, dykcję, ekspresję, ogólny wyraz artystyczny oraz dobór tekstu.

Występ Rafała Pastuszaka z PG w Trzcianie. Konkursowe jury i publiczność.
Występ Rafała Pastuszaka z PG w Trzcianie. Konkursowe jury i publiczność.

   Przesłuchanie 30 uczniów zajęło prawie dwie godziny czasu. Poszczególne etapy imprezy były przedzielane występami szkolnego zespołu wokalno-instrumentalnego, prowadzonego przez Martę Błasińską, który wykonywał piosenki z repertuaru Jacka Kaczmarskiego.

Imprezę uświetnił występ szkolnego zespołu wokalno-instrumentalnego. Na szkolnym korytarzu oglądano retrospektywną wystawę fotografii.
Imprezę uświetnił występ szkolnego zespołu wokalno-instrumentalnego. Na szkolnym korytarzu oglądano retrospektywną wystawę fotografii.

    W czasie przerwy, podczas której obradowało jury, uczestnicy konkursu i ich nauczyciele zostali poczęstowani ciepłym daniem i ciastkami, przygotowanymi przez Radę Szkoły. Potem mogli zwiedzać szkołę oraz oglądać towarzyszącą konkursowi retrospektywną wystawę zdjęć wykonanych podczas poprzednich konkursów.

Dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu. Podziękowania dla nauczycieli.
Dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu. Podziękowania dla nauczycieli.

      Rywalizacja była w tym roku wyjątkowo duża. Tak o pracy jury mówił podczas podsumowania konkursu przewodniczący jury mgr Bogdan Szwajcer: "Ścieraliśmy się mocno, a jury było podzielone. Zadecydować więc musiał głos przewodniczącego. Z wyjątkiem pierwszego miejsca, pozostałe były trudne do określenia. Ostatecznie jury zdecydowało przyznać 7 wyróżnień i 3 nagrody główne. Wyróżnienia otrzymali: Kamila Jędrzejek z Gimnazjum w Żegocinie, Anita Koralewska z Gimnazjum w Rajbrocie, Paulina Korbut z Gimnazjum w Łąpczycy, Anna Pokrywa z Gimnazjum w Łapanowie, Irmina Paprota z Gimnazjum w Lipnicy Murowanej Gabriela Cefal z Gimnazjum w Mikluszowicach i Joanna Pytel ze Starej Wsi. Pierwsze miejsce zajęła Natalia Tobiasz z Publicznego Gimnazjum w Starym Wiśniczu. Zdobyła aż 192 punkty, na 200 możliwych. Miejsce drugie zajął Rafał Pastuszak z Publicznego Gimnazjum w Trzcianie, a trzecie Natalia Strońska z Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie.

Najlepsi recytaorzy w tegorocznym konkursie: Natalia Strońska, Rafał Pastuszak i Natalia Tobiasz.

Najlepsi recytatorzy w tegorocznym konkursie: Natalia Strońska, Rafał Pastuszak i Natalia Tobiasz.

    Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Wręczyli je: Sekretarz Gminy w Trzcianie Danuta Michniak-Dutkiewicz, Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy w Trzcianie Ryszard Banaś, sołtys Trzciany Eugeniusz Burek i Przewodniczący jury Bogdan Szwajcer. Natomiast specjalne podziękowania i dyplomy wręczył nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu dyrektor szkoły Zbigniew Solak.

    Wszyscy zwracali uwagę na perfekcyjną organizację imprezy. Podziękowanie za to złożył w imieniu uczestników i jury mgr Bogdan Szwajcer. Słowa uznania należą się zatem wszystkim nauczycielom trzciańskiego gimnazjum, którzy wspólnie z uczniami pracowali przy przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu, a zwłaszcza dyrektorowi szkoły Zbigniewowi Solakowi (pomysłodawcy tej imprezy), Andrzejowi Kąckiemu, Marii Jaskułowskiej, Marcie Błasińskiej i Kazimierze Wiśniewskiej.

       Patronat nad konkursem objęła Redakcja "Dziennika Polskiego", a imprezę zasponsorowali: Wydawnictwo "ZNAK", Księgarnia SIGMA z Bochni, Rada Gimnazjum w Trzcianie, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie - Oddział w Trzcianie, Karol Kłósek, Marta i Roman Dziedzicowie oraz Jan Dziedzic.

     Kolejny konkurs odbędzie się za rok, choć z pewnością zostaną nieco zmienione jego zasady tak, aby czas prezentacji był krótszy, a możliwość porównania deklamacji większa.

wstecz