NOWY DACH KOŚCIOŁA W TRZCIANIE

Kościół Parafialny w Trzcianie - już z nowym dachem.

      Tylko kilka dni (15-24.03.2004 r.) potrzebowała firma "Dudek Dachy" Stanisława Dudka z Żegociny na wymianę pokrycia dachowego znacznej części Kościoła Parafialnego w Trzcianie. Trzeba jednak dodać, że przy pracach niefachowych pomagali jej trzciańscy parafianie (codziennie pracowało 20-40 osób), a w niektórych robotach specjalistycznych także inne firmy, np. Instalacje Elektryczne "AB" pana Antoniego Błasińskiego oraz firma zwana tutaj "Półrolki". Drewno przygotowano w tartaku "Drewax" z Trzciany. Dachówkę ceramiczną tzw. marsylkę, dostarczyła krakowska firma Melle Polska Sp. z o.o. Prace konserwatorskie wykonał Mirosław Babicz. Nadzór budowlany sprawował Ryszard Banaś.
     27 marca 2004 r. pracownicy i szefowie firm, sponsorzy przedsięwzięcia, a także samorządowe władze gminy Trzciana z Wójtem Józefem Nowakiem i Przewodniczącym Rady Gminy Ryszardem Śliwą spotkali się z proboszczem Parafii w Trzcianie ks. Władysławem Midurą.  Pomimo złej pogody (padał śnieg) dokonali oglądu przeprowadzonych prac. Wykonanych robót jest bardzo dużo. Najpierw zdemontowano stare pokrycie. Potem wymieniono część konstrukcji dachowej, kładąc nowe łaty i kontrłaty. Kolejną pracą była konserwacja starych krokiew i nowych łat oraz stropu środkiem grzybobójczym, dającym jednocześnie ochronę przeciwpożarową. Przy okazji docieplono strop pokrywając sufit wełną rozprężną i paroprzepuszczalną folią oraz nową podłogą. Wymieniono na nową instalację elektryczną przebiegającą w tej części sklepienia kościoła. Po założeniu dachówki założono instalację odgromową, która została wykonana ze stali nierdzewnej.

     Osoby oglądające wykonane prace, oprowadzane przez księdza proboszcza Midurę, zwracały uwagę na poprawę estetyki trzciańskiego kościoła. Podkreślono także rolę pogody. Prace udało się bowiem wykonać w okresie pięknej, wiosennej aury. Zaraz po zejściu robotników z dachu, zaczęło padać.

      Nie krył radości i zadowolenia Ksiądz Proboszcz Midura, który po wizji w terenie zaprosił wykonawców i sponsorów na plebanię. - Cieszę się bardzo ja i parafianie, bo dzięki Waszej wspaniałej pracy i dobrej współpracy z samorządem gminy oraz wysiłkowi parafian, kościół poprawił estetykę i kondycję. Za wszystko dobro serdecznie Wam dziękuję - powiedział trzciański proboszcz. Jest za co dziękować, bo praca została wykonana solidnie i ekspresowo. Przedsięwzięcie było spore, o czym mogą świadczyć następujące dane" powierzchnia wymienionego dach to około 960 m2. Łączna długość położonych łat znacznie przekracza 3 kilometry. Także ofiarność parafian była bardzo duża. Pokryli większość kosztów inwestycji. Ofiarowali także drewno, wykonali wiele prac, dostarczyli żywność dla osób pracujących.
      Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak pogratulował księdzu proboszczowi udanego przedsięwzięcia. - Trzciana ma szczęście do księży. Kolejni proboszczowie dokładali się do rozbudowy kościoła. Ksiądz Władysław Midura scalił to wszystko kładąc nowy dach. Efekt jest znakomity - powiedział. Faktycznie kościół z niedawno dobudowanymi wieżami oraz nowym dachem i błyszczącymi miedzianymi rynnami prezentuje się znakomicie. W okresie wakacji odnowiono także wnętrze kościoła. Odmalowano ściany i odnowiono obrazy.

     Ksiądz Władysław Midura widzi jednak konieczność następnych prac. - Jest potrzebne uporządkowanie przykościelnego placu. Trzeba zagospodarować skarpę. Jest także niezbędna renowacja ścian zewnętrznych kościoła, w starej jego części. Niezbędna jest renowacja trzech ołtarzy - wylicza ksiądz proboszcz. Jest przekonany, że uda się wszystkie te prace wykonać, bo o pomocy ze strony parafian i wsparcia ze strony  lokalnego samorządu miał się już okazję wielokrotnie przekonać. Pomoc przy wykonaniu parkingu obiecał już Wójt Gminy Józef Nowak.

Ks. Władysław Midura i Wójt Józef Nowak (w środku) podczas spotkania z wykonawcami oraz sponsorami przedsięwzięcia.

Archiwum stron

Strona główna

Parafia w Trzcianie