GMINNE ELIMINACJE OTWP "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"

Bardzo sprawnie eliminacje gminne przeprowadził Jerzy Dudek.

     W Świetlicy Gminnej w Trzcianie rozegrano 4 marca 2004 roku Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Wzięli w nich udział najlepsi w eliminacjach szkolnych uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy, w sumie 17 osób. Eliminacje zorganizował Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Trzcianie, a przeprowadziła powołana przez ten właśnie Zarząd Komisja w składzie: Stanisław Piasecki - Komendant Gminny ZOSP w Trzcianie - przewodniczący, Janusz Szczur - Naczelnik OSP Trzciana, Franciszek Zatorski - Prezes OSP Rdzawa, Jerzy Dudek - UG Trzciana.

Uczniowie najpierw rzowiązywali pisemny test.

       W pierwszej części eliminacji uczniowie pisali test wiadomości, składający się z 21 pytań. Poszczególni zawodnicy uzyskali w nim nastepującą ilość punktów: Przemysław Machaj - 12 pkt. Karol Śliwa - 12 pkt. Paweł Dudek - 10 pkt. - wszyscy PSP Kierlikówka, Damian Gumuliński - 12 pkt. Marcin Pastuszak - 13 pkt. Łukasz Pastuszak - 10 pkt. - PSP Kamionna, Krzysztof Krawczyk - 24 pkt. Danuta Pyznar - 25 pkt.  Maciej Stelmach - 15 pkt. - PG Trzciana, Anna Gutowska - 17 pkt. Agata Mróz - 20 pkt. Wioletta Rzepecka - 12 pkt. - PSP Trzciana, Anna Krawczyk - 9 pkt. Sylwia Kępa - 10 pkt. Karol Statek - 9 pkt.  - PSP Leszczyna, Danuta Pyznar - 19 pkt. Karolina Kukla - 21 pkt. - PSP Łąkta Dolna. Najlepsza piątka awansowała do rozgrywki finałowej, w której odpowiadali ustnie na wylosowane zestawy pytań.
     Do finału ustnego awansowali:
1. Dorota Pyznar - PG w Trzcianie (opiekun Tadeusz Olszewski)
2. Karolina Kukla - PSP w Łąkcie Dolnej (op. Stanisława Gasiorek)
3. Krzysztof Krawczyk - PG w Trzcianie (op. Tadeusz Olszewski)
4. Danuta Pyznar - PSP w Łąkcie Dolnej (op. Stanisława Gąsiorek)
5. Agata Mróz - PSP w Trzcianie - (op. Bronisława Mikołajek).

Potem czołowa piątka odpowiadała na wylosowane zestawy pytań.

     Najlepiej odpowiadała Karolina Kukla z PSP w Łąkcie Dolnej, która uzyskała 17 pkt i zajęła I miejsce. Dorota  Pyznar i Krzysztof Krawczyk uzyskali po 12,5 pkt. i rozegrali dogrywkę, w której o jeden punkt lepszy okazał się Krzysztof Krawczyk, który zajął II miejsce. Miejsce trzecie Dorota Pyznar, czwarte Danuta Pyznar (6 pkt.), piąte Agata Mróz - 3 pkt.
     W ten sposób w eliminacjach powiatowych, które rozegrane zostaną w końcu marca br. w Bochni, gminę Trzciana reprezentować będą: Karolina Kukla z PSP w Łąkcie Dolnej i Krzysztof Krawczyk z Publicznego Gimnazjum w Trzcianie.
     Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi (albumy fotograficzne, zestawy do pisania), a finałowa piątka encyklopediami, słownikami i plecakami. Fundatorem nagród był trzciański oddział Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.

Nagrodę główną odebrała zwyciężczyni - Karolina Kukla z Łąkty Dolnej.

     W przerwie konkursu jego uczestnicy zwiedzili remizę OSP w Trzcianie, gdzie zapoznali się ze sprzętem będącym na wyposażeniu tej jednostki, która należy do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i z tego tytułu jest najlepiej wyposażona. Sprzęt pokazywał uczniom Naczelnik OSP Trzciana Janusz Szczur.

Naczelnik OSP Trzciana Janusz Szczur pokazał uczestnikom turnieju sprzęt będący na wyposażeniu jednostki.

    Zwyciężczyni eliminacji gminnych Karolina Kukla jest uczennicą klasy szóstej PSP w Łąkcie Dolnej i bierze udział w turnieju już po raz drugi. W poprzednim roku zajęła w eliminacjach gminnych trzecie miejsce. Do turnieju przygotowywała się pod opieką pani dyrektor Stanisławy Gąsiorek. Korzystała głównie z materiałów znajdujących się w serwisie internetowym Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bochni, a także z testów z lat poprzednich.

Pamiątkowa fotografia na zakończenie eliminacji gminnych.

Od lewej: Janusz Szczur, Franciszek Zatorski, Stanisław Piasecki, Karolina Kukla, Dorota Pyznar, Danuta Pyznar, Krzysztof Krawczyk, Agata Mróz, Jerzy Dudek.

wstecz