dziemi2004.gif (1082 bytes)

"DZIEŃ ZIEMI" 2004 W LESZCZYNIE

"Dzień Ziemi" 2004 w Leszczynie.

    W Publicznej Szkole Podstawowej w Leszczynie od 1 października 2003 roku realizowany jest program edukacyjno-ekologiczny "Żyj w zgodzie z przyrodą". To wspólne przedsięwzięcie szkoły, Urzędu Gminy w Trzcianie i  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Podstawowym celem programu, który trwa 12 miesięcy jest: kształtowanie pozytywnych wartości i modeli zachowań proekologicznych, zdobywanie wiedzy ekologicznej atrakcyjnymi metodami angażującymi emocje uczniów, wykorzystanie najbliższych okolic szkoły do prowadzenia zajęć dydaktycznych i do odpoczynku, projektowanie i umiejętność wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych roślin, badań i doświadczeń, poprawa estetyki terenu wokół szkoły i promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

      Przystępując do realizacji programu szkoła wytyczyła sobie zadania, które wykonywane są przez uczniów i nauczycieli na zajęciach pozalekcyjnych: koła ekologicznego, "Koła Małych Miłośników Przyrody" oraz na innych zajęciach dydaktycznych. Działania rozpoczęto kampanią informacyjno - reklamową w postaci plakatów i ogłoszeń. Dokonano inwentaryzacji drzew, krzewów rosnących wokół szkoły oraz kwiatów w pomieszczeniach szkolnych. Największym zaś przedsięwzięciem jest dokonanie nasadzeń drzew i krzewów zgodnie z projektem zagospodarowania terenu przyszkolnego. Zakupione zostały sadzonki buka pospolitego i ligustru z przeznaczeniem na żywopłot otaczający budynek, szkolne boisko oraz plac zabaw dla najmłodszych.
     Na podkreślenie zasługuje wielkie zaangażowanie wszystkich nauczycieli i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszczynie, którzy niejednokrotnie swój wolny czas przeznaczają na realizację tak bardzo ważnego przedsięwzięcia dla szkoły i środowiska lokalnego.

     22 kwietnia - w Światowy dzień Ziemi, w szkole odbył się okolicznościowy apel, podczas którego wszystkie klasy zaprezentowały własne programy artystyczne o tematyce ekologicznej. Wśród gości oglądających program był Wizytator Małopolskiego Kuratorium Bogdan Szwajcer, który wspólnie z Wójtem Gminy Trzciana Józefem Nowakiem, wręczył dyplomy i nagrody książkowe laureatom szkolnego konkursu plastycznego. Uczniowie musieli zaplanować według własnej wyobraźni otoczenie szkoły. Na wielu pracach widoczne było oczko wodne ze złotymi rybkami. Odniósł się do tego Wójt Józef Nowak, który powiedział: - Postaram się o to wymarzone oczko wodne, ale nie gwarantuję złotej rybki. Chciałbym Wam i sobie życzyć, aby zasady zachowania zaprezentowane w scenkach były rzeczywiście przestrzegane. Starania o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wymagały tytanicznej pracy i sporządzenia ogromnej ilości dokumentów. Ale udało się i dzięki temu 2 tysiące drzewek i krzewów zostanie zasadzonych przy szkole i boisku sportowym. Musicie o nie dbać, a potem opiekę nad nimi przekażecie swoim dzieciom - powiedział Wójt Nowak.

    Dyrektorka szkoły mgr Maria Dyrdał zwróciła uwagę na to, że do tej pory w szkole realizowane były zajęcia teoretyczne. - Dziś nadeszła pora na zajęcia praktyczne, na sadzenie, a potem pielęgnację drzewek. Każda klasa ma wyznaczony przy szkole teren do zasadzenia 1500 buków, około 500 ligustrów i kilkunastu drzew ozdobnych oraz krzewów. Dziś zostanie zasadzona tylko część, bo termin nasadzeń niektórych roślin jest inny - powiedziała podczas apelu.

     Do uczniów, nauczycieli i rodziców zwrócił się także Wizytator Bogdan Szwajcer. - Jesteście przykładem, że "chcieć to móc". Parę lat temu dyskutowaliśmy o posadzeniu wokół szkoły drzew i oto starania dyrekcji, Wójta, Nauczycieli, kończą się sukcesem. Chcę Wam tego pogratulować. Cały program wart jest prawie 11 tysięcy złotych, a 40% tej kwoty musiał zabezpieczyć samorząd gminy Trzciana. To, co się w tej szkole dzieje zasługuje na pochwałę. Macie wspaniałych uczniów, nauczycieli i rodziców, z którymi nadal trzeba współpracować.

    Po zakończeniu apelu wszyscy przeszli przed szkołę, by najpierw przyglądnąć się, jak sadzą drzewka: Wizytator - pan Bogdan Szwajcer, Wójt Gminy Józef Nowak, Dyrektor Zespołu Szkół w Leszczynie pan Zbigniew Solak i dyrektorka szkoły pani Maria Dyrdał. Potem do pracy przystąpili wszyscy uczniowie i nauczyciele. Przeszli w wyznaczone rejony, gdzie wykonano już wcześniej prace przygotowawcze i rozpoczęli pod kierunkiem nauczycieli i rodziców sadzenie drzewek. Praca zajęła im ponad 2 godziny czasu. Wreszcie praca była zakończona.

    Ale na tym nie kończy się realizacja projektu. Wkrótce zieleńce przyszkolne zostaną uzupełnione roślinami ozdobnymi (róże, jodły, glicynia chińska, winobluszcz trójklapowy, bluszcz pospolity). W trakcie realizacji programu uczniowie będą mieli okazję wykazać się nabytymi umiejętnościami i wiedzą w zakresie ekologii i ochrony środowiska poprzez uczestnictwo w licznych konkursach, sejmikach i debatach szkolnych. Dla zwycięzców konkursów przewidziane są dyplomy uznania i nagrody. Zagospodarowany teren przyszkolny umożliwi uczniom poznanie różnorodnych gatunków drzew i krzewów, ich pochodzenie, sposób uprawy i ochrony. Młodzież będzie mogła odbywać zajęcia edukacyjne w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Kształtować to będzie emocjonalny stosunek uczniów do środowiska i odpowiedzialność za stan przyrody w najbliższym otoczeniu szkoły. Estetycznie wykonane zieleńce wpłyną pozytywnie na mieszkańców wsi, pozwolą czerpać wzorce do naśladowania w zakresie zagospodarowania ogródków przydomowych. Szkoła uzyska piękny wygląd na tle otaczającej ją zieleni.

"Dzień Ziemi" 2004 w Leszczynie. "Dzień Ziemi" 2004 w Leszczynie.
"Dzień Ziemi" 2004 w Leszczynie. "Dzień Ziemi" 2004 w Leszczynie.

"Dzień Ziemi" 2004 w Leszczynie.

wstecz