NIEDZIELA PALMOWA W KAMIONNEJ

Niedziela Palmowa 2004 w Kamionnej.

      Dzięki uprzejmości internautki z Krakowa i proboszcza z Kamionnej ks. Adama Bajorka (którym serdecznie dziękuję), mamy przyjemność podać trochę informacji o Niedzieli Palmowej w Kamionnej, która - przypomnijmy - miała miejsce 4 kwietnia 2004 roku.

      Kościół parafialny pod wezwaniem NMP Królowej Polski był w tym dniu wyjątkowo kolorowy. Wszystko za sprawą dużej ilości palm przyniesionych do świątyni. Po sumie uczestnicy nabożeństwa mogli je dokładniej oglądnąć podczas przeglądu, organizowanego od 1994 roku. Najwyższa - wykonana przez Pawła Grodzińskiego - ucznia klasy piątej szkoły podstawowej, mierzyła przeszło 6 metrów, te najmniejsze miały około jednego metra. Ale nie o wielkość palm w tym przeglądzie chodzi.

     Tak wyjaśnia to Ksiądz Proboszcz Adam Bajorek: - Jest taka osoba z poza Kamionnej, choć często tu przebywająca, która ma Wielkie Życzliwe Serce i chce świątecznymi upominkami nagradzać wszystkich, którzy przyniosą do kościoła palmy. Materialna nagroda jest wielkim darem radosnej przyjaźni dla uszanowania tej religijnej tradycji i ku jej twórczemu pielęgnowaniu. W tym przeglądzie nie chodzi - tak jak np. w pobliskiej Lipnicy Murowanej - o wielkość palm, ale o sposób jej wykonania, przyozdobienie i nade wszystko o uznanie celu wykonania palmy,  jakim jest wewnętrzna i zewnętrzna - z potrzeby serca wyrażana - część dla Jezusa Chrystusa za Jego dzieło zbawienia świata.

       Przeglądy zaczęły się to 11 lat temu i są kultywowane do dziś. Początkowo tych palm było niewiele; w tym roku już ponad   140. Trzeba podziwiać i szanować autora pomysłu nie tylko za przyjazne odnoszenie się do Kamionnej, ale także za duchową i materialną zachętę do kultywowania pięknej, chrześcijańskiej tradycji robienia palm.

      Dawna tradycja chrześcijańska, piękny kult religijny oraz zwyczajna radość ludzi - to obraz Niedzieli Palmowej w Kościele Parafialnym w Kamionnej.

wstecz