PRZEDSZKOLE  ZAPRASZA

Budynek Przedszkola w Trzcianie.

    Na terenie gminy Trzciana funkcjonuje jedno przedszkole, połączone ze szkołą podstawową w Publiczny Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Trzcianie. Placówką kieruje mgr Anna Bielak. Do przedszkola uczęszczają dzieci z wszystkich wiosek gminy. Od 2001 roku przedszkolaki uczą się i bawią w rozbudowanym budynku dawnego przedszkola. Oprócz nich w tym samym budynku uczą się dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej. Warunki zabawy i nauki są tu bardzo dobre. Do dyspozycji przedszkolaków są dwie sale, w których zajęcia prowadzone są osobno dla sześciolatków, osobno dla dzieci młodszych: 3 - 5 -latków. Obecnie do przedszkola uczęszcza 48 dzieci, w tym 21 sześciolatków.

       O warunkach, w jakich uczą się i bawią dzieci przedszkolne, będzie się można przekonać podczas dni otwartych przedszkola, które zaplanowano na okres od 19 kwietnia do 14 maja br. Placówkę można zwiedzać codziennie w godzinach 12.30 do 14.30.

       Równocześnie odbywają się zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2004/2005. W ogłoszeniu o zapisach do przedszkola i dniach otwartych napisano: "Kluczem - bazą dla dalszej edukacji są pierwsze - nie ostatnie lata nauczania". To słuszny pogląd i wiele rodziców to rozumie i posyła dzieci do przedszkola. W Trzcianie warunki do tej nauki są bardzo dobre. Przestronne, jasne sale, dodatkowe zajęcia z rytmiki, bogata baza dydaktyczna i przede wszystkim świetna kadra pedagogiczna, traktująca dzieci przedszkolne jak własne.

      Rodzicu ! Przyjdź, zobacz, zadecyduj ! - prosi Dyrekcja Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Trzcianie.

ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU

POPISY PRZEDSZKOLAKÓW

wstecz