II MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS ORTOGRAFICZNO - JĘZYKOWY

II MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS ORTOGRAFICZNO - JĘZYKOWY

     22 uczniów z 10 gimnazjów wzięło udział w II Międzygimnazjalnym Konkursie Ortograficzno-Językowym, zorganizowanym 20 maja 2004 roku w Zespole Szkół w Leszczynie przez pracujące tam polonistki: mgr Annę Dziedzic i Jolantę Kruczyńską. Przybyłych uczniów i opiekunów powitał Dyrektor Zespołu Szkół w Leszczynie mgr Zbigniew Solak.

    Organizatorki przygotowały dla gimnazjalistów trzy zadania. Pierwszym był test ortograficzny, drugim dyktando, trzecim test językowy. Do zdobycia było 102 punkty. Jak się okazało najwięcej trudności sprawił gimnazjalistom test językowy, w którym m. in. musieli podać antonimy do podanych wyrazów, określić znaczenie podanych homonimów oraz wyjaśnić podane związki frazeologiczne.  Uśmiechy na twarzach uczniów wzbudziła treść dyktanda opowiadającego o zawodach hokejowych holenderskich chrabąszczy grających o bukiet chryzantem dla hrabianki Heleny.

    Podczas przerwy potrzebnej na poprawę i ocenę prac, gościnni uczniowie leszczyńskiej szkoły podjęli swoich kolegów i dorosłych gości smacznym poczęstunkiem. Po godzinie oczekiwania ogłoszono wyniki. Każdy z uczestników konkursu i nauczycieli - opiekunów otrzymał pamiątkowy dyplom, a laureaci dodatkowo cenne nagrody książkowe. Wręczali je: wizytator Małopolskiego Kuratorium w Krakowie mgr Bogdan Szwajcer, mgr Anna Dziedzic - przewodnicząca jury oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Leszczynie mgr Zbigniew Solak.

     Laureatami II Międzygimnazjalnego Konkursu Ortograficzno-Językowego zostali: Dorota Wojciechowska z PG w Lipnicy Murowanej (nauczyciel: mgr Bożena Torzewska), która zdobyła 80 punktów, Anita Koralewska (79 pkt. - PG w Rajbrocie - mgr Iwona Mularz), Natalia Dziedzic (78 pkt. - PG w Żegocinie - mgr Stanisława Ziółkowska), Karolina Konieczna (77 pkt. - PG w Lipnicy Murowanej - mgr Bożena Torzewska), Paweł Krawczyk (75 pkt. - PG w Leszczynie - mgr Anna Dziedzic). W konkursie wzięli udział także uczniowie z gimnazjów w: Królówce, Trzcianie, Kamionnej, Łąkcie Górnej, Rozdzielu, Iwkowej.

    Podsumowując konkurs mgr Bogdan Szwajcer powiedział: "Serdecznie gratuluję tym, co wygrali. Dzisiaj Lipnica była poza konkurencją, ale jutro mogłoby być całkiem inaczej. W imieniu kuratorium serdecznie dziękuje i gratuluję koleżankom, które konkurs przygotowały. Niech się taka współpraca między gimnazjami dalej rozwija !".

    Kontynuację konkursu zapowiedział dyrektor szkoły mgr Zbigniew Solak, który pożegnał się z uczniami i nauczycielami słowami: Do zobaczenia za rok ! 

II MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS ORTOGRAFICZNO - JĘZYKOWY II MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS ORTOGRAFICZNO - JĘZYKOWY
Uczniów i ich opiekunów powitał dyrektor szkoły mgr Zbigniew Solak. Gimnazjaliści pisali najpierw test wiadomości o ortografii.
II MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS ORTOGRAFICZNO - JĘZYKOWY II MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS ORTOGRAFICZNO - JĘZYKOWY
Tekst o chrabąszczach grających w hokeja dyktowała jedna z organizatorek konkursu Jolanta Kruczyńska. Mgr Anna Dziedzic, dyrektor mgr Zbigniew Solak i wizytator mgr Bogdan Szwajcer wręczyli dyplomy i nagrody.

Pamiątkowe zdjęcie. Od lewej: Jolanta Kruczyńska, Paweł Krawczyk, Karolina Konieczna, mgr Bożena Torzewska, mgr Bogdan Szwajcer, Dorota Wojciechowska, mgr Zbigniew Solak, mgr Stanisława Ziółkowska, Natalia Dziedzic, mgr Iwona Mularz, Anita Koralewska.

wstecz