WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

      Poniżej przedstawiamy fragmentaryczne wyniki wyborów dokonanych przez mieszkańców Gminy Trzciana, którzy głosowali w 5 obwodach (nr 1 - Kamionna i Rdzawa, 2 - Kierlikówka i Ujazd, 3 - Leszczyna, 4 - Łąkta Dolna, 5 - Trzciana).

     Uprawnionych do głosowania było 3641. Karty wyborcze wydano 767 osobom. Dało to frekwencję na poziomie - 21,1%. Najwyższa była w obwodzie nr 4 (Łakta Dolna) - 23,8%, najniższa w obwodzie nr 2 (Kierlikówka i Ujazd) - 18,5%.

      Najwięcej głosów otrzymali:

Lista1 - PO  - Klich Bogdan -37, Gacek Urszula -14,
Lista 3 - Samoobrona RP - Rutowicz Leopold - 76, Bednarczyk Małgorzata - 24,
Lista 9 - Prawo i Sprawiedliwość: - Bielan Adam - 48, Tomasik Mariusz - 5, Dulińska Magdalena - 5,
Lista 10 - Liga Polskich Rodzin: - Pęk Bogdan - 168, Martyka Zbigniew - 16,
Lista 13 - PSL: Jarecka-Gomez Joanna - 40, Siekierski Czesław - 38.

      

LISTA KANDYDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 10 I NIEKTÓRE WYNIKI Z TERENU GMINY TRZCIANA

1. Platforma Obywatelska - 74 głosy
1. Bogdan Klich - 37
2. Bogusław Sonik
3. Krzysztof Grzegorek
4. Andrzej Gut-Mostowy
5. Urszula Gacek  - 14
6. Elżbieta Reichert-Kądziołka
7. Stanisław Szczurek
8. Katarzyna Matusiak
9. Robert Grzanka
10. Grzegorz Stawowy

2. Polska Partia Pracy - 3 głosy
1. Jacek Mariusz Olszewski
2. Stefan Możdżeń
3. Jan Boriwiec
4. Krzysztof Majcher
5. Jacek Paweł Banasik
6. Zbigniew Domagała
7. Waldemar Józef Durczyński
8. Dariusz Forma

3. Samoobrona - 160 głosów
1. Józef Leopold Rutowicz - 76
2. Joanna Małgorzata Bednarczyk - 24
3. Małgorzata Więch
4. Leon Grzybek
5. Adam Głogowski
6. Agnieszka Szlęk
7. Zofia Kubicka
8. Jacek Balcerowski
9. Zbigniew Meducki
10. Marek Płusa

4. Sojusz Lewicy Demokratycznej- Unia Pracy - 26 głosów
1. Bogdan Podgórski
2. Andrzej Szejna
3. Zofia Grzebisz-Nowicka
4. Joanna Brzozowska
5. Aleksander Półchłopek
6. Jan Grzywacz
7. Krzysztof Bazuła
8. Magdalena Łagisz

5. Unia Polityki Realnej - 11 głosów
1. Stanisław Michalkiewicz
2. Wojciech Popiela
3. Andrzej Poterała
4. Maciej Sierant
5. Jerzy Kenig
6. Andrzej Paciej
7. Henryk Kępkowski
8. Aleksander Kiedlik
9. Tomasz Chowaniec
10. Marcin Bajer

6. Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców - 18 głosów
1. Józef Lassota
2. Maciej Adam Krupa
3. Izabela Anna Korzeniewska
4. Agata Brzeska-Lebiecka
5. Zbigniew Stanisław Grzyb
6. Michał Warszawski
7. Władysław Matczuk
8. Marcin Ożóg
9. Leszek Robert Moczulski

7. Inicjatywa dla Polski - 6 głosów
1. Bogdan Kusek
2. Michał Leśniewski
3. Andrzej Zacharezewski

8. Socjaldemokracja Polska - 11 głosów
1. Edward Linde-Lubaszenko
2. Roman Nadolski
3. Zdzisław Kapka
4. Artur Janik
5. Andrzej Głowacki
6. Ewa Szpakowska
7. Katarzyna Rosińska
8. Marek Zygadło
9. Monika Ziobro
10. Jacek Gomulec

9. Prawo i Sprawiedliwość - 84 głosy
1. Adam Bielan - 48
2. Halina Olendzka
3. Janusz Sepioł
4. Wacław Prażuch
5. Ludomir Krawiński
6. Mariusz Tomasik - 5
7. Magdalena Dulińska - 5
8. Tadeusz Skorupa
9. Piotr Czajkowski
10. Mirosław Gilarski

10. Liga Polskich Rodzin - 222 głosy
1. Bogdan Pęk - 168
2. Lech Stanisław Haydukiewicz
3. Stanisław Aleksander Szarek
4. Zbigniew Leszek Martyka - 16
5. Jan Andrzej Wieczorkowski
6. Jan Breza
7. Edward Ciągło
8. Lucjana Nowak
9. Jan Salita
10. Piotr Stachura

11. Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" -
2 głosy
1. Tomasz Stachera
2. Marek Józef Babuśka
3. Bogusław Adam Miszczyk
4. Stefan Bartnik
5. Adam Kazimierz Goncerz
6. Wiesław Gwizd
7. Bogumił Aleksander Wtorkiewicz
8. Witold Lechosław Zurzycki

12. Unia Wolności - 17 głosów
1. Janusz Onyszkiewicz
2. Jan Okoński
3. Brygida Kuźniak
4. Tomasz Zieliński
5. Artur Buszek
6. Tomasz Kruzel
7. Agnieszka Solarz
8. Dariusz Odroń
9. Michał Rozmarynowicz

13. Polskie Stronnictwo Ludowe - 114 głosów
1. Czesław Adam Siekierski - 38
2. Andrzej Sztorc
3. Gomez Joanna Jarecka - 40
4. Jacek Soska
5. Małgorzata Madej
6. Łukasz Domanus
7. Kazimierz Władysław Michałek
8. Bogusław Florian Długowolski
9. Małgorzata Żelazko
10. Robert Bodo

14. Partia Ludowo-Demokratyczna Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - 2 głosy
1. Włodzimierz Stachura
2. Adam Polak
3. Maciej Krajewski
4. Piotr Kozioł
5. Maria Turkiewicz-Świeboda
6. Katarzyna Guc
7. Jan Bocian
8. Jakub Oplustil

wstecz