Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w Rdzawie

     Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych rozgrywane są raz na dwa lata. To ważny element sprawdzenia zarówno sprawności samych strażaków, jak i posiadanego przez nich sprzętu; przede wszystkim motopomp i węży. Głównym organizatorem imprezy, która odbyła się na stadionie w Rdzawie, był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie, na czele którego stoi Wójt Józef Nowak. Przygotowaniami do zawodów dowodził Komendant Gminny druh Stanisław Piasecki.

Zawody odbyły się na stadionie sportowym w Rdzawie.

Zawody odbyły się na stadionie sportowym w Rdzawie.

      Do walki o nagrody rzeczowe oraz kwalifikację do zawodów szczebla powiatowego przystąpiły dwie drużyny młodzieżowe (dziewczęta i chłopcy z MDP OSP w Trzcianie) oraz reprezentacje wszystkich siedmiu jednostek OSP z terenu gminy. W roku ubiegłym wygrała OSP Kamionna. Popisy sprawności strażaków obserwowała licznie zgromadzona publiczność.

      Przy upalnej pogodzie walkę rozpoczęły najpierw drużyny młodzieżowe. Obie rywalizowały wg regulaminu CTiF (międzynarodowego). Chłopcy i dziewczęta mają dwie konkurencje: sztafetę z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe, w skład którego wchodzą m. in. przechodzenie w tunelu, bieg po równoważni, napełnianie zbiornika wodą pompowaną z hydronetek, wiązanie węzłów oraz odpowiednie rozpoznawanie i układanie sprzętu. Ponieważ startowały tylko dwie drużyny, emocji nie było tutaj zbyt wiele.

Dziewczęta z MDP OSP w Trzcianie w biegu sztafetowym. Chłopcy z MDP OSP w Trzcianie w ćwiczeniu bojowym.
Dziewczęta z MDP OSP w Trzcianie w biegu sztafetowym.
Końcowy wynik - 954 pkt. - I miejsce.
Chłopcy z MDP OSP w Trzcianie w ćwiczeniu bojowym.
Końcowy wynik - 962 pkt. - I miejsce.

          Potem do walki o nagrody i punkty przystąpiło siedem jednostek OSP (wszystkie z terenu gminy). W wyniku losowania rozstrzygnięto kolejność startów. Rozpoczynała poszczególne konkurencje OSP Trzciana, a potem kolejno startowały: OSP Ujazd, OSP Rdzawa, OSP Leszczyna, OSP Łąkta Dolna, OSP Kamionna i OSP Kierlikówka.

Bieg sztafetowy z przeszkodami.

    Po sztafecie, rozgrywanej jako pierwsza konkurencja strażackiego dwuboju, prowadziła reprezentacja OSP Ujazd, która o 7 sekund wyprzedziła OSP Rdzawa i o 8 sekund OSP Leszczyna. O ostatecznej klasyfikacji rozstrzyga jednak suma punktów z obu konkurencji. Ćwiczenie bojowe jest bardziej skomplikowaną konkurencją, w której decydujące znaczenie ma regulaminowe wykonanie zadań oraz sprawność motopompy.

OSP Trzciana OSP Rdzawa.
Ćwiczenie bojowe grupy A.

        W tzw. bojówce, która polega na zbudowaniu linii, podaniu wody oraz obróceniu tarczy i przewróceniu pachołków klasę pokazali strażacy z OSP w Trzcianie. Uczynili to bezbłędnie i szybko, uzyskując czas 64 sekundy. O 11 sekund wyprzedzili druhów z OSP w Leszczynie i o 17 sekund OSP w Kierlikówce. Te trzy drużyny nie uzyskały punktów karnych i to właśnie zadecydowało o klasyfikacji końcowej, która przedstawia się następująco:

LOKATA JEDNOSTKA SZTAFETA BOJÓWKA PUNKTY KARNE WYNIK
1. OSP Trzciana 75 64 0 139
2. OSP Leszczyna 72 75 0 147
3. OSP Kierlikówka 72 81 0 153
4. OSP Rdzawa 71 71 20 162
5. OSP Ujazd 63 69,3 30 162,3
6. OSP Łąkta Dolna 87 77 25 189
7. OSP Kamionna 75 71 55 201

     Po przerwie, na końcowej zbiórce wszystkich pododdziałów, przewodniczący komisji sędziowskiej, w składzie której pracowali strażacy zawodowi z PSP w Bochni oraz strażacy - ochotnicy z OSP w Wyżycach, OSP w Mikluszowicach i OSP w Dziewinie, kapitan Piotr Gadowski ogłosił wyniki,a następnie Wójt Gminy Józef Nowak wręczył wszystkim drużynom dyplomy, a najlepszym nagrody rzeczowe w postaci sprzętu strażackiego. Dla obu drużyn nagrodą jest bezpłatna wycieczka autokarowa.

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej kpt. Piotr Gadowski ogłosił wyniki. Nagrodę z rąd Wójta J. Nowaka odebrał dowódca druzyny OSP Trzciana - Janusz Szczur.
Kapitan Piotr Gadowski ogłosił wyniki. Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak wręczył nagrody.

      Dziękując komisji sędziowskiej za rzetelną pracę i obiektywizm, organizatorom za przygotowanie zawodów, a drużynom za udział Wójt Gminy Józef Nowak powiedział, że w tych zawodach nie ma przegranych. Zaprosił także wszystkich strażaków na "Święto Gminy Trzciana", które odbędzie się 25 lipca 2004 roku, podczas którego strażacy zwartą kolumną przemaszerują do i z kościoła w Trzcianie.

      Obie drużyny młodzieżowe oraz OSP Trzciana z grupy A zakwalifikowały się do eliminacji powiatowych, które odbędą się w roku przyszłym.

Zwycięska drużyna grupy A - OSP Trzciana.

     OSP Trzciana startowała w składzie: Janusz Szczur - dowódca oraz Jan Satała (mechanik), Andrzej Kącki (łącznik), Grzegorz Łukasik (rozdzielaczowy), Tomasz Śliwa (przodownik roty I), Kita Krzysztof (pomocnik przodownika roty I), Marek Judka (przodownik roty II), Andrzej Grabowski (pomocnik przodownika roty II) oraz Mariusz Król (rezerwowy, startował w sztafecie).

  
MDPchl.jpg (23929 bytes)
MDP OSP Trzciana - dziewczęta. MDP OSP Trzciana - chłopcy.

wstecz